Vinco Kudirkos progimnazija dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje

Mūsų, Vinco Kudirkos progimnazija dalyvauja Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Gegužės 12 d. UAB ,,Gravitas Partners“ pagal sutartį, pasirašytą su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, pradinių klasių mokiniams pravedė informavimo ir švietimo renginį (šviečiamoji viktorina, piešimo konkursas, sporto varžybos), padėjusį vaikams suvokti sveikatai palankios mitybos svarbą.
Socialinė pedagogė Bela Jokubaitienė

gegužės 15, 2017