„Ugdymo diena „Noriu būti sveikas“

Vinco Kudirkos progimnazija dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika mokykla“. Progimnazijoje šiandien įprastų pamokų nebuvo. Bet tai nereiškia, kad mokiniai nesimokė. Visi 5-8 klasių mokiniai dalyvavo ugdymo dienos „Noriu būti sveikas“, skirtos sveikatingumo dienai, veiklose. O veiklos buvo ir įdomios, ir smagios, ir naudingos. Su muzikos mokytoja N. Ganusauskiene sudainavę „Sveikuolių dainą“, mokiniai technologijų kabinete kūrė „Maisto mozaiką“, aktų salėje šoko zumbą ir atsakinėjo į socialinės pedagogės B. Jokubaitienės suktus klausimus, su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste I. Kvedariene mokėsi
suteikti pirmąją pagalbą, susipažino su vaistažolėmis, jų poveikiu žmogaus organizmui, žaidė stalo futbolą, šachmatais, žiūrėjo filmus apie šiuolaikinį maistą. Po to dalis mokinių vyko susipažinti su profesijomis, kurios tiesiogiai susijusios su žmogaus sveikata. Tad didžioji dalis mokinių patraukė į Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakultetą, o aštuntokai nuvyko pasimokyti į ŠPRC buitinių paslaugų skyrių.
lapkričio 9, 2017