Mūsų mokyklos 7-8 klasių komanda alyvavo Šiaulių progimnazijų integruotame dorinio ugdymo dalykų renginyje „Margoji vertybių pynė“

Mūsų mokyklos 7-8 klasių komanda (8ª Emilja Karpiūtė ir Gabija Karklelytė, 7ª Karolina Povilaitytė ir Emilija Gulevskytė, 7b Gvidas Vaičiūnas ir Ugnius Urbelis) lapkričio 22 d. dalyvavo Šiaulių progimnazijų integruotame dorinio ugdymo dalykų renginyje „Margoji vertybių pynė“, vykusiame Romuvos progimnazijoje. Kudirkiečiai kartu su kitų progimnazijų bendraamžiais dirbo mišriose komandose, dalijosi žiniomis apie dvasinių vertybių prasmes, lietuvių pilietines nuostatas, aptarė dorybes, emocijas ir jausmus. Kiekviena komanda parengė kūrybišką pristatymą, kaip prasmingi darbai, geros dorinės nuostatos puošia ir turtina mūsų šalį. Romuviečiai bendraamžiams padėkojo, pavaišino saldumynais. Ačiū šauniai mūsų mokyklos komandai !

lapkričio 27, 2017