Netradicinė tikybos pamoka Šiaulių katedroje

bdr

 

Tradicinė pamoka mokykliniame suole yra gera ir naudinga, bet kai išvyksti į pamoką kitoje, netradicinėje, aplinkoje galima pasiekti geresnių rezultatų. Pamoką kitose erdvėse mokiniai ilgiau prisimena ir juos paskatina daugiau domėtis pristatyta tema.

Septintų ir aštuntų klasių mokiniams tikybos pamoka gruodžio 4-5 d. buvo vesta Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Mokiniai pamokos metu turėjo galimybę integruoti dailės, istorijos ir tikybos pamokas. Prisiminė kada katedra buvo pastatyta, kokios paskirties yra katedros šventoriaus vartų bokšteliai, koks yra katedros architektūrinis stilius ir kt. Svarbiausias pamokos tikslas – susipažintu su palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio biografija ir aplankyti bei pasimelsti prie jo relikvijų, kurio viešės katedroje iki gruodžio 10 d. Lietuvoje yra tik du palaimintieji pal. Jurgis Matulaitis ir pal. arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis. 2017 m. birželio 25 d. arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju už begalinį atsidavimą savo pašaukimui, Dievo valiai, tylią kovą su pavergėjais bei krikščioniškų tikėjimo tiesų ir moralės skelbimą.

Daugiau apie pal. arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį informacijos galite rasti čia: http://www.teofilius.lt/

 

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Nijolė Pankratovaitė

 

gruodžio 7, 2017