7 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada mokykloje

Sausio 22 d. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko jau tradicine tapusi anglų kalbos olimpiada mokyklos septintų klasių mokiniams.

Olimpiados tikslas buvo skatinti mokinių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendraujant  ir bendradarbiaujant anglų kalba.

Olimpiados metu mokiniai turėjo atlikti įvairias klausymo, skaitymo, rašymo, kalbėjimo užduotis. Pirmoje olimpiados dalyje mokiniai atlikinėjo klausymo, skaitymo, rašymo užduotis.  Atlikdami užduotis jie turėjo gebėti suprasti rašytinį tekstą, atlikti atvirojo ir uždarojo tipo užduotis, nustatyti svarbias detales, tinkamai vartoti leksines ir gramatines formas bei struktūras, plėtoti bendravimo raštu ir žodžiu gebėjimus, kurti tekstą atsižvelgdami į adresatą, reikšdami nurodytas komunikacines intencijas.

Po pertraukėlės mokiniai ėjo ruoštis ir kalbėjo pagal parengtas užduotis. Norėdamas atlikti šią užduotį mokinys turėjo gebėti aiškiai apibūdinti ir pristatyti dalykus pabrėždamas tai, kas svarbu.  Reikėjo kalbėti monologu: informuoti, pasakoti, apibūdinti, samprotauti, apibūdinti įvykius, faktus, išsakyti nuomones.

Įvertinusi rašto ir kalbėjimo darbus, anglų kalbos mokytojų vertinimo komisija išrinko geriausius:

I vieta Eimantė Pociūtė 7b (mokytoja J.Laucevičienė),

II vieta Rokas Jakubėnas 7a  (mokytoja J.Vaišienė),

III vieta Viltė Aleksandravičiūtė 7b (mokytoja J.Laucevičienė)

Linkime sėkmės Eimantei Pociūtei, kuri atstovaus mokyklą miesto 7 klasių mokinių olimpiadoje Dainų  progimnazijoje.

Sveikiname nugalėtojus,  visiems linkime sėkmės mokantis anglų kalbos!

       

Anglų kalbos mokytoja Jūratė Laucevičienė

 

sausio 29, 2018