Edukacinė veikla „Aušros“ muziejuje

Gegužės 8 d. 1 b k lasės mokiniai, lydimi mokytojos Rasos Gudmonienės ir mokytojos padėjėjos Reginos Alšauskienės, dalyvavo edukacinėje veikloje Šiaulių „Aušros“ muziejuje. Atkurtoje ir įrengtoje Lietuvos tarpukario pradžios mokyklos klasėje vaikus stebino autentiški atverčiami suolai, keistai suliniuota mokyklinė juoda lenta, senovinis mokytojo stalas. Įdomu buvo pamatyti tarpukario mokymo priemonių pavyzdžius: vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo reikmenis, mokyklos baigimo pažymėjimus, pažymių knygeles, mokyklinius varpelius.

Raštas – vienas iš svarbiausių žmonijos atradimų. Dėl jo šiandien turime ir išmanome savo ir kitų tautų istoriją bei praeitį. Pirmokams vyko dailyraščio pamoka.  Juk taip svarbu ne tik taisyklingai, bet ir gražiai rašyti. O tai jau – mokslas. Keistai suliniuotame sąsiuvinyje mirkomu  plunksnakočiu vieną po kitos vaikai raitė dailias raideles ir jungė jas į žodžius. Pirmokai labai nustebo sužinoję, kad senojoje mokykloje drausdavo rašyti kaire ranka ir buvo taikomos fizinės bausmės.

Senovinis skambutis vaikus pakvietė į istorijos pamoką.  Jos metu vaikai susipažino su archeologijos mokslu, senųjų epochų keramiką. Pirmokai tapo restauratoriais- iš šukių surinko puodą ar jo fragmentą, aptarė, kam jis galėjo būti  naudojamas.

Pirmokai į savo mokyklą grįžo išsitepę pirštus rašalu, daug sužinoję ir pasijustę tikrais tarpukario pradžios mokyklos mokiniais.

gegužės 9, 2018