Pirmokai džiaugiasi konkurso „Olympis2018“ laimėtomis dovanomis

 

Kiekvienais mokslo metais vyksta konkursas „Olympis“, kuriame mokiniai gali spręsti įvairių dalykų užduotis. Šių mokslo metų rudenį vykusiame konkurse „Olympis2018“ dalyvavo trylika 1b klasės mokinių, kurie surinko aukštus rezultatus, spręsdami įvairių dalykų užduotis. Už aukštus rezultatus mokiniai gavo I, II ir III laipsnio diplomus. Trys 1b klasės mokiniai džiaugėsi gautais medaliais. Medalius gauna dalyviai, kurių rezultatas „Geriau už“ yra nemažiau 95%. „Geriau už“ – kiek procentų Lietuvos mokinių aplenkė dalyvis (paprastai tariant, medalius gauna tie dalyviai, kurie surenka 100 proc.). Visi konkurso dalyviai gavo ir atminimo dovanėles – „Olympis“ tušinukus ir knygų skirtukus.

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija visoje Lietuvoje iš 969 dalyvavusių įstaigų užėmė 139 vietą pagal mokinių gautus I-III laipsnio diplomus (iš viso gavo 133 diplomus). Iš Šiaulių apskrityje dalyvavusių 100 įstaigų užėmėme 10 vietą.

Nuo kovo 1 d. prasidėjo „Olympis2019“ pavasario sesija, kuri tęsis iki kovo 31 d. Norintys dalyvauti konkurse, turi kreiptis į klasės auklėtoją arba dalyvauti kaip pavieniai dalyviai. 

 

Pradinių klasių mokytojas Regimantas K.

kovo 11, 2019