PROGIMNAZIJOS DAINAVIMO STUDIJA „GAMA“ ŠIAULIŲ MIESTO IR RAJONO MOKINIŲ DAINŲ UŽSIENIO KALBOMIS (ANGLŲ, RUSŲ, VOKIEČIŲ, PRANCŪZŲ IR KT. KALBOMIS) POPIETĖJE „TAU, MEILE!“

 

Š.m. balandžio 9 d. Šiaulių Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto ir rajono progimnazijų ir bendrojo ugdymo mokinių dainų užsienio kalbomis popietė ,,Tau, meile“. Popietėje dalyvavo ir Kudirkos progimnazijos dainavimo studija „Gama“ (muzikos mokytoja N. Ganusauskienė). Renginio tikslas – ugdyti užsienio kalbų ir muzikos gebėjimu, skatinti mokinių kūrybiškumą, meninę saviraišką, ugdyti sceninę kultūrą. Popietės dalyviai gavo padėkas ir saldžius prizus. Džiaugėmės mergaičių pasirodymu!

balandžio 10, 2019