PROJEKTAS ,,ČIAUŠKANČIOS RAIDĖS“

2019 m. gegužės 27 d. – gegužės 30 d. progimnazijoje vyko projektas, kurį organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė, logopedė Jurgita Pintulienė, specialioji pedagogė Jolanta Grublienė, pradinių klasių mokytojai Asta Karpiuvienė ir Regimantas Kaikaris. 1-ų klasių mokinukai buvo supažindinti su pasakos kūrimo etapais. Su pradinių klasių mokytojais ir švietimo pagalbos specialistėmis mokėsi kurti bendras pasakas savo klasėse. O gegužės 30 d. abi pirmokų klasės susitiko popietėje ,,Kuriu pasaką“. Dalyviai, pasitelkdami vaizduote ir kūrybiškumu, kūrė bendrą 1a ir 1b klasių pasaką apie septyngalvį slibiną ir nindzę Kajų. Veikloje buvo skatinamas mokinių aktyvumas, smalsumas, saviraiška, tobulinami komandinio darbo įgūdžiai.

Mokiniams už aktyvų dalyvavimą buvo įteiktos padėkos. Pirmokai, atskleidę ir realizavę savo gebėjimus, pasiekę prasmingų rezultatų ir įgiję naujų žinių, patyrė mokymosi sėkmę ir džiaugsmą.

Logopedė Jurgita Pintuluenė

Specialioji pedagogė Jolanta Grublienė

birželio 5, 2019