STEAM pamokos „Kelionė į Žemės gelmių pasaulį“

 

Vinco Kudirkos progimnazijos aštuntokams, gegužės mėnesį, Šiaulių valstybinė kolegija pravedė užsiėmimus (10 val.) pagal STEAM programą „Kelionė į Žemės gelmių pasaulį“. Užsiėmimų tikslas – išnagrinėti uolienas jų sudėties atžvilgiu, pagal atsiradimą, sandarą, nustatyti, kuo jos skiriasi tarpusavyje, pagilinti savo žinias apie geologiją ir mūsų šalyje aptinkamas naudingiausias uolienas. Taip pat mokiniai susipažino su Šiaulių valstybinės kolegijos erdvėmis, pertraukėlių metu laiką leido studentų poilsio kambaryje, susipažino su geologo profesija, tyrėjo veikla, išklausė pranešimą apie studijų galimybes kolegijoje. Dėkojame lektorei Sigitai Karosienei už šiltą priėmimą!

Karjeros specialistė D. Paneckienė

birželio 10, 2019