Tarptautinis eTwinning projektas „My dream job“

Viena iš svarbiausių santykio su socialine aplinka nuostatų yra domėjimasis profesine žmonių veikla. Siekiant, kad vaikai kuo išsamiau susipažintų su įvairiomis profesijomis, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytojas Regimantas Kaikaris kartu su Turkijos Ibrahim Sener lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagoge Keziban Armagan sukūrė tarptautinį eTwinning projektą „My dream job“ („Mano svajonių darbas“). Šio projekto tikslas yra supažindinti vaikus su įvairiomis žmonių profesijomis ir jų darbo specifika. Projekte dalyvaujantys pedagogai skatinami kartu su savo ugdytiniais apsilankyti įvairiose darbovietėse, įstaigose, kuriose galėtų sužinoti, ką ir kaip dirba įvairūs žmonės; tėvai, seneliai, tetos, dėdės ir pan. Vaikai, išvykų ar susitikimų metu, skatinami domėtis, pateikti įvairius juos dominančius klausimus apie žmonių darbą, ką reikia daryti, norint tapti atitinkamos profesijos atstovu. Ugdytiniai su profesijomis gali būti supažindinami įvairiais būdais: išvykomis į darbovietes, pasikviečiant specialistus į darželį/mokyklą, grupę/klasę (dažniausiai tai būna artimiausi vaikui žmonės: tėvai, seneliai ir pan.), demonstruojant edukacinius filmus, žaidžiant, organizuojant renginius, skaitant literatūrą ir t. t.

Nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 birželio 7 d. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos 1b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „My dream job“ („Mano svajonių darbas“). Projekto metu mokiniai susitiko ir susipažino su ūkininku, mechaniku, bibliotekininku, floristu, muziejaus gidu, mokslininku, batsiuviu, aktoriumi, pardavėju, rašytoju, bitininku, IT specialistu, futbolo treneriu, logopedu, fotografu. 1b klasės mokiniai išmėgino dizainerio (kūrė dantų pastos pakuotes, savo puodelį), floristo (sukūrė sausų gėlių puokštes) profesijas, piešė savo svajonių profesijas, pristatė klasės draugams, kuo norėtų būti užaugę. Mokslo metų pabaigoje mokiniai pasitikrino įgytas žinias viktorinoje apie žmonių profesijas ir atliko užduočių lapus.

 

Pradinių klasių mokytojas Regimantas Kaikaris  

birželio 10, 2019