Netikėti, bet mieli svečiai Vinco Kudirkos progimnazijoje

 
Vasara – atostogų,  kelionių, susitikimų metas. Bet toks susitikimas, kuris įvyko liepos 30 d. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje – labai, net labai netikėtas. Mūsų progimnazijoje svečiavosi dr. Vinco Kudirkos pradžios mokyklos vedėjo Juozo Rusecko, mokyklai vadovavusio 1933-1940 m. (suimtas 1940 m. liepos 12 d., kalintas Šiaulių bei Kauno kalėjimuose, 1941 m. ištremtas į Vorkutpečlagą, kur 1943 m. neaiškiomis aplinkybėmis žuvo), anūkas Raimundas Mickus su šeima. Ponas R. Mickus į progimnaziją iš JAV atvyksta jau antrą kartą. Pirmąjį kartą – 2001 m. –  lankėsi kartu su mama ponia Giedre Ruseckaite – Mickus, Juozo Rusecko dukterimi. Dabar į progimnaziją ponas R. Mickus atsivežė savo žmoną M. Mickus ir vaikus: Emiliją bei Andrių. Svečiai, lydimi mokytojos J. Vaišienės, apžiūrėjo mokyklą, savo senelio atminimo ženklus. Ponia G. Ruseckaitė – Mickus įpareigojo sūnų R. Mickų būtinai perduoti jos laiškelį mokytojai R. Samoškienei, todėl svečiai dar vyko ir į mokytojos namus. Smagu, kad tolimame krašte gyvenantys žmonės palaiko ryšius su mokykla, yra neabejingi savo senelio istorijai, labai neblogai ir noriai kalba lietuviškai (aišku, jaunoji karta jau mažai ką gali lietuviškai pasakyti).  Beje, Vinco Kudirkos pradžios  mokykloje mokytojavo ir Irena Ruseckienė, kuri spėjo su dukrelėmis Giedre bei Danguole pasislėpti, o vėliau pasitraukė į JAV. Reikia pripažinti, kad ponia G. Ruseckaitė – Mickus, kuri dar vaikas kartu su seserimi ir mama pasitraukė karui baigiantis iš Lietuvos, sklandžiai ir dailiai rašo lietuviškai. Labai malonu skaityti jos šiltus, nuoširdžius laiškus, džiaugiamės jos sūnaus pono R. Mickaus ir jo šeimos viešnage Lietuvoje ir apsilankymu Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje.

                                                                                                    Rita Samoškienė

rugpjūčio 29, 2019