UGDYMO DIENA „EUROPOS KALBŲ DIENA“

Kaip ir kiekvienais metais rugsėjo 26-ąją minime Europos kalbų dieną. Šios dienos tikslas yra stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokykloje ir už jos ribų, išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą.

5-8 klasių mokiniams buvo organizuotos ir pravestos įvairios veiklos: „Protmūšis“, „Žaidimai įvairiomis kalbomis“, „Faktai apie šalį“, Edukacija “Kaip gimsta nauji lietuviški žodžiai“, kurias organizavo užsienio kalbų metodinė grupė.

5-6 klasių mokiniai vyko į Šiaulių universiteto biblioteką apžiūrėti seniausių, didžiausių knygų, modernios bibliotekos. Aštuntokai vyko į Stasio Šalkauskio gimnaziją dalyvauti „Scrabble“ turnyre .

Netradicinė diena, netradicinės ir pamokos suteikė visiems žinių ir gerų emocijų.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Užsienio kalbų metodinė grupė

 

rugsėjo 26, 2019