Kudirkiečiai skaitė pranešimą ir pristatė inscenizaciją

2019-10-12  Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Aneta Koryznė kartu su 7a klasės mokinėmis Evelina Zokaite ir Greta Linkute dalyvavo aštuntoje respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Pastebėkime, gerbkime ir viešinkime žmonių gerus, reikalingus ir jautrius mūsų TĖVYNEI darbus…“

Mokytoja skaitė pranešimą „Kurkime Lietuvai“, o mokiniai atliko inscenizaciją Horodlės akto tema.

Konferenciją organizavo Šiaulių Vyskupija, Šiaulių universitetas, Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos Šiaulių skyrius, Šiaulių LPKTB ir LPKTS skyriai.

Renginys vyko Šaulių Vyskupijos Pastoraciniame centre.

spalio 14, 2019