Įgyvendintas mokyklinis integruotas dailės ir technologijų projektas „Per pasaulį keliauja žiema“ ir atidaryta kūrybinių darbų paroda

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Aneta Koryznė inicijavo ir įgyvendino mokyklinį integruotą dailės ir technologijų projektą „Per pasaulį keliauja žiema“. Mokiniai domėjosi įvairiomis žiemos šventėmis, jų tradicijomis, gamino šventinius ir kasdieninius patiekalus, meninės raiškos priemonėmis perteikė gamtos pokyčius, ugdėsi kūrybiškumą, iniciatyvumą. 2019-12-20 Šiaulių Vinco Kudirkos erdvėse atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda.

gruodžio 26, 2019