Nuotolinio mokymo mokytojų konsultacijų tvarkaraštis

 

Nuotolinis ugdymas sinchroniniu būdu

5 klasės (5a; 5b)

Pamoka Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 8.30-9.00   Lietuvių kalba ir literatūra  5a; 5b Muzika (5a, 5b) Matematika 5b Lietuvių kalba ir literatūra  5a; 5b
2 9.00-9.30   Matematika  5a; 5b Lietuvių kalba ir literatūra  5a; 5b Matematika  5a Informacinės technologijos  (5a, 5b)
3 9.30-10.00 Technologijos 5a; 5b       Dailė  (5a, 5b)
4 10.00-10.30 Dorinis ugdymas  5ab   Gamta ir žmogus

(5a, 5b)

Anglų kalba 5a; 5b Geografijos/Vokiečių kalbos modulis  5ab
5 10.30-11.00 Istorija  (5a, 5b)     Fizinis ugdymas 5a; 5b  
6 11.00-11.30          
7 11.30-12.00 Anglų kalba 5a; 5b     *  

 

6 klasė (6a)

Pamoka Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 8.30-9.00          
2 9.00-9.30 Lietuvių kalba ir literatūra      Anglų kalba  
3 9.30-10.00       Žmogaus sauga Lietuvių kalba ir literatūra 
4 10.00-10.30 Matematika Anglų kalba      
5 10.30-11.00 Dorinis ugdymas Fizinis ugdymas Matematika Informacinės technologijos  Rusų kalba; vokiečių kalba
6 11.00-11.30   Muzika   Istorija Geografija
7 11.30-12.00   Technologijos Gamta ir žmogus * Dailė

 

 

 

7 klasė (7a)

Pamoka Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 8.30-9.00 Technologijos Anglų kalba Matematika    
2 9.00-9.30 Matematika Lietuvių kalba ir literatūra    Lietuvių kalba ir literatūra   
3 9.30-10.00     Geografija Fizika  
4 10.00-10.30     Istorija Informacinės technologijos Lietuvių kalba ir literatūra 
5 10.30-11.00         Dailė
6 11.00-11.30 Biologija Fizinis ugdymas Muzika    
7 11.30-12.00 Rusų kalba; vokiečių kalba Dorinis ugdymas   * Anglų kalba

 

8 klasės (8a; 8b)

Pamoka Laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 8.30-9.00   Chemija  (8a; 8b) Lietuvių kalba ir literatūra  8a; 8b Fizika  (8a; 8b)  
2 9.00-9.30 Biologija (8a, 8b)   Matematika 8b    
3 9.30-10.00 Anglų kalba 8a; 8b; 8ab Matematika 8ab1; Lietuvių kalba ir literatūra 8ab2 Matematika 8a Matematika 8a Anglų kalba 8a; 8b; 8ab
4 10.00-10.30   Dailė (8a, 8b)   Fizinis ugdymas  (8a; 8b)  
5 10.30-11.00   Dorinis ugdymas

8ab-E; (8a, 8b-T)

Geografija (8a, 8b) Žmogaus sauga (8a; 8b)  
6 11.00-11.30 Technologijos

8a; 8b

  Muzika (8a, 8b) Matematika 8b Lietuvių kalba ir literatūra  8a; 8b
7 11.30-12.00 Istorija  (8a, 8b)     * Rusų kalba (8a, 8b); vokiečių kalba 8ab

 

*Konsultacinė valanda (lietuvių kalba ir literatūra 5-8 klasėms) ketvirtadienį 11.30 – 12.00

kovo 30, 2020