Aktyvus antrokų dalyvavimas tarptautiniame „eTwinning“ projekte „Let‘s play together. We all win!“


 

 2019-2020 m. m. 2b klasės mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwinning projekte „Žaiskime drauge. Mes visi laimėsime!” (ang. „Let‘s play together. We all win!”). Projekto tikslas – turtinti judriai vaikų veiklai palankią aplinką, tenkinančią jų prigimtinį aktyvaus judėjimo poreikį; išmanyti ir vertinti tradicinius žaidimus ir sportą, kaip mūsų visuomenės kultūros apraišką, dalintis ir keistis žaidimo tradicijomis su kitų šalių mokiniais; skatinti vertybes per fizinę sveikatą ir sportą.

Projekto metu mokiniams teko atlikti įvairias veiklas: kurti sportinį talismaną, išrinkti klasės atstovaujamą talismaną, kurti atvirutes su sveikinimais ir siųsti į kitas partnerių šalis, sulaukti sveikinimų iš partnerių, bėgti už taiką, nešant Olimpinę ugnį, pristatyti mėgstamus šalies sportinius žaidimus, išmėginti partnerių pasiūlytus sportinius žaidimus, išsakyti savo mintis apie sportą, išmėginti projekto mokytojų sukurtus virtualius žaidimus, pristatyti sveiko maisto receptą, stebėti partnerių atliekamas sportines veiklas. Visi projekto dalyviai buvo apdovanoti mokytojų sukurtais medaliais.

Projekto pabaigoje mokiniai įvertino projektą tokiais žodžiais: „Norėčiau kitais metais dar kartą dalyvauti projekte. Aš norėčiau kad tokių projektų būtų daugiau ir daugiau laiko atlikti užduotis“, „Norėčiau, kad būtų šis projektas dar labai daug metų. Patiko sportuoti, daryti kitiems vaikams atvirukus, man labai patiko tos dienos, kai buvo tema apie krepšinį.“, „Man projektas patiko, labiausiai patiko siųsti vaizdo įrašus.“

 

Pradinių klasių mokytojas Regimantas Kaikaris

birželio 7, 2020