Trečiokai „eTwinning“ projekte „STE(A)Muko draugai“

 

 

STEAM ugdymas mokyklose stiprinamas nuo pradinių klasių. Vienas iš perspektyviausių sprendimų – tai patyrimais ir eksperimentais bei bandymais grįstos pamokos, projektinė veikla, neformaliojo ugdymo veiklos. Siekiant sustiprinti mokinių mokymosi ir tyrinėjimo motyvaciją trečių klasių mokytojai su mokiniais prisijungė prie „eTwinning“ projekto „STE(A)Muko draugai“. Visus mokslo metus projekto veiklos skatins ugdyti mokinių praktinį, eksperimentinį ir probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą ir XXI-ojo amžiaus mokymosi įgūdžius.

Projektas prasidėjo „Rudenine gamtos laboratorija“. Mokiniai buvo skatinami užsiimti tyrimine veikla lauke, naudoti gamtines medžiagas. Trečiokai lauke skaičiavo medžius, mėgino apskaičiuoti medžių amžių, braižė mokyklos teritorijos planą, gamino plaustus iš natūralių gamtinių medžiagų, kurie turėjo plaukti, atliko ilgalaikį eksperimentą su išmetamomis šiukšlėmis, mėgino nustatyti vėjo kryptį naudodamiesi kompasu, gaudė vėją. Prisirinkę gamtinių medžiagų, klasėje sukūrė meninius darbelius.

 

Pradinių klasių mokytojai Asta Karpiuvienė ir Regimantas Kaikaris

spalio 16, 2020