Administracija

Direktorius Juozas Varkulevičius

Darbo telefonas 841524658

Elektroninis paštas:  v.kudirkos.mok@gmail.com

Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas

Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

Darbo patirtis: Šiaulių rajonas Verbūnų pagrindinė mokykla (1982 – 1996) – direktorius

Nuo 2002 m. Šiaulių  Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla – direktorius.

Kuruojamos sritys:

Progimnazijos veiklos, ugdymo rezultatų stebėjimas, analizė.

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais), socialiniais partneriais.

Mokyklos intelektualiniai, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  Gintautas Briedis

207 kab.

Darbo telefonas:841502064

Elektroninis paštas:  briedisgintautas@gmail.com

Išsilavinimas: 1988 m. baigiau Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija).

1992 m. baigiau Šiaulių Pedagoginį institutą pradinio mokymo pedagogikos ir kūno kultūros specialybės kursą ir įgijau pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojo specialybę.

Kvalifikacija: kūno kultūros vyresnysis mokytojas

                       III vadybinė kategorija

Darbo patirtis: 1990 – 1992. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) šachmatų treneris.

1992 – 2010. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) kūno kultūros mokytojas.

Nuo 2010 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kūno kultūros mokytojas.

Kuruojamos sritys:

  • Pagrindinis ugdymas (5-8 klasės); mokomieji dalykai (išskyrus užsienio kalbas).
  • Dokumentacija (mokinių dokumentacija, E- dienynas).
  • Tvarkaraščiai, jų pakeitimai.
  • Tarifikacija, statistinės ataskaitos, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
  • 5-8 kl. ugdymo planas; standartizuoti testai, mokinių mokymo namie organizavimas.
  • Mokytojų duomenų bazė ir kita.

Neformaliojo švietimo organizatorė  Rūta Čekanauskienė

202 c kab.

Elektroninis paštas:  ruta.cekanauskiene@gmail.com

Išsilavinimas:

2002-2006m. Šiaulių universitete, Specialiosios pedagogikos fakultete įgytas Socialinės pedagogikos ir psichologijos specialybės bakalauro laipsnis.

Kvalifikacija:

Darbo patirtis: nuo 2007 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla – socialinė pedagogė.

2013-2016 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, neformaliojo ugdymo pedagogė.

2017 m . Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija – neformaliojo švietimo organizatorė.

Kuruojamos sritys:

  • Neformalus švietimas;
  • Klasės vadovų veikla;
  • Tėvų švietimas;
  • Projektinė veikla.