Atributika

Mokyklos herbas

Mokyklos himnas

               Prie miesto parko visai šalia             Prie miesto parko visai šalia

               Šypsniu sutinka mus kas rytą           Šypsniu sutinka mus kas rytą.

               Mūs kantriai laukia mokykla,             Mūs kantriai laukia mokykla,

               Atvertom durim pasitinka …              Atvertom durim pasitinka …

               Svajonės, rūpesčiai, darbai                  Skambutis pirmas nuskambės

               Susipina mokyklos suole,.                Ir daug jaunų širdžių pabus,

               Norėtųsi mums tiek daug patirt         Kas ryt sušauks vaikus pakilt

               Kiek daug patyrė mokykla.               Į mokslo aukštumas pakelt sparnus.

Priedainis

Vinco Kudirkos mokykla,

Priglaudus mus po vienu stogu,

Mums geriausia ir viena,

Tik jos dėka mes tiek  išmokom.

Muzika ir žodžiai V. Milčinauskienė ir S. Šimkienė