Dailės būrelis „Tišku tašku“

(3-4 kl. mokiniams)

Vadovė Asta Karpiuvienė

Užsiėmimai vyksta: pirmadienį 12.55-13.40 (3-4 kl. mokiniams)   309 kab.

Būrelyje mokiniai mokosi laisvai kurti, susipažina su pagrindinėmis dailės šakomis, atlikimo technikomis, modeliuoja, konstruoja, atlieka plastikos ir erdvinius darbus, kuria įvairia tematika vitražus, susipažįsta su lietuvių tautos tradicijomis, įvairiomis vaizdavimo priemonėmis.