Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama, vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. A-1383  „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.

Progimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigybės pavadinimas 2015 m. II ketvirtis 2015 m. III ketvirtis 2015 m. IV ketvirtis 2016 m. I ketvirtis 2016 m. II ketvirtis 2016 m. III ketvirtis 2016 m. IV ketvirtis

2017 m. I ketvirtis

Direktorius 1096,95 1096,95 1096,95 1096,95 1096,95 1096,95 1096,95 1097,50
Pavaduotojas 538,15 531,26 541,25 561,02 561,02 490,85 490,85 503,80
Mokytojas 500,23 496,34 493,74 473,52 473,52 479,48 479,48 492,13
Specialistas 522,92 522,92 522,92 569,06 569,06 569,06 569,06 539,40
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas 263,19 298,30 308,07 308,42 308,42 339,33 339,33 387,90