Dizaino studija

Vadovė Aneta Koryznė

Užsiėmimai vyksta: penktadienį 13.50-14.35

Meno studija “Idėjų pasaulis” – jauki kūrybinė erdvė meniniams gebėjimams ugdyti.  Užsiėmimų metu mokiniai lavina savo meninę ižvalgą, kūrybinį aktyvumą, estetinį suvokimą, domisi menais ir menine kūryba. Įgyja žinių apie dailės kryptis ir stilius. Susipažįsta su pagrindinėmis dailės šakomis, įvairiomis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis meninės raiškos technikomis ir priemonėmis, išradingai jas taiko savo kūrybiniuose darbuose, laisvai improvizuoja, vertina savo veiklos ir kūrybos įgūdžius. Dalyvauja kultūriniame progimnazijos, miesto gyvenime, konkursuose, dailės olimpiadose, pristato savo kūrybinius darbus parodose