Mokyklos veiklos įsivertinimas

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

2015 spalio- lapkričio mėn. progimnazijoje vyko platusis įsivertinimas. Pagal Švietimo įstatymo 37 straipsnį  „Švietimo kokybė“ mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka mokyklos taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo. Progimnazijos mokyklos taryba nusprendė, kad veiklos įsivertinimas bus atliekamas vadovaujantis bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis (2009) ir giluminis įsivertinimas bus atliktas 1 srities  “Mokyklos kultūra” temos “Mokyklos ryšiai” veiklos rodiklio  “Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai”.

2016 m. balandžio mėn.  progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė vykdė apklausą, skirtą giluminiam 1 srities  “Mokyklos kultūra” temos “Mokyklos ryšiai” veiklos rodiklio  “Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai” įsivertinimui, kuris apima: visuomenės žinias apie mokyklą  ir požiūrį į ją. Mokyklos  įvaizdžio kūrimą: informavimo apie mokyklos veiklą kultūrą.  Atliekant giluminį progimnazijos veiklos vertinimą buvo išnagrinėta 1 sritis “Mokyklos kultūra”, naudojant IQES online platformą. Buvo atliktos 4 apklausos:

  • Mokinių apklausa „Mokyklos kultūra“. Atsakytų klausimynų skaičius 96,9 %
  • Aptarnaujančio personalo apklausa „Mokyklos kultūra“. Atsakytų klausimynų skaičius 58,3 %
  • Tėvų apklausa „Mokyklos kultūra“. Atsakytų klausimynų skaičius 82,9 %
  • Mokytojų apklausa „Mokyklos kultūra“. Atsakytų klausimynų skaičius 67,6 %

 

Mokinių apklausos 1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai vertė 3 lygis.

Aptarnaujančio personalo  apklausos 1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai kokybės įvertinimo vertė 3 lygis.

Tėvų  apklausos 1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai kokybės įvertinimo vertė  4 lygis.

Mokytojų  apklausos 1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai kokybės įvertinimo vertė  3 lygis.

 

Progimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupė:

J.Laucevičienė – grupės vadovė,

J.Vaišienė,

R.Blikertienė,

B.Ežerinienė,

G.Beniušienė,

R.Čekanauskienė,

L.Kukanauzienė.

Įsivertinimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos pristatyti administracijos, mokyklos  ir mokytojų tarybos posėdžiuose. Atsižvelgiant į pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priimti nutarimai dėl progimnazijos veiklos tobulinimo