Mokytojai

Mokytojai

PRADINIŲ KLASIŲ

Kab. Nr.
Rasa Blikertienė 313
Eglė Čebatorienė 319
Rita Penkauskienė 120
Asta Karpiuvienė 309
Vaida Linkevičienė 310
Vaida Milčinauskienė 321
DORINIO UGDYMO
Rasa Jasmontienė 202
Nijolė Pankratovaitė 302
ŠOKIŲ MOKYTOJAS
 

Stasys Kazlauskas

115
 LIETUVIŲ KALBOS
Rita Bizauskienė 212
Rita Samoškienė 213
ANGLŲ KALBOS
Rūta Balsienė 222
Jūratė Laucevičienė 214
Jūratė Vaišienė 215
RUSŲ KALBOS
Eugenija Gėčiauskienė 220
VOKIEČIŲ KALBOS
Lina Juškevičienė 221
MATEMATIKOS
Birutė Ežerinienė 211
Leonida Klimavičienė 209
ISTORIJOS 
Genovaitė Beniušienė 217
GEOGRAFIJOS
Sondra Kavaliauskienė 218
BIOLOGIJOS,  GAMTOS IR ŽMOGAUS
Virginija Raziūnienė 223
FIZIKOS
Antanas Briedis 314
CHEMIJOS
Zina Ramanauskienė 318
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
Daiva Paneckienė 216
MUZIKOS
Neringa Ganusauskienė 302
DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ
Aneta Koryznė 103, 218
Vaidas Doniela 116, 117
KŪNO KULTŪROS
Gintautas Briedis 109
Margarita Laukaitytė

109