Neformalusis ugdymas

Mokykloje veikia šie neformaliojo švietimo užsiėmimai:

I – IV klasės

DRAMOS BŪRELIS „FANTAZIJA

Vadovė Vaida Linkevičienė

Užsiėmimai vyksta: ketvirtadienį 12.55-14.35

310 kab. ar aktų salėje

Meninės raiškos būrelis. Jame vaikai turi galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, mokosi kultūringai elgtis, bendrauti bei bendradarbiauti. Vaikai išmoksta išraiškingai pasakoti bei kalbėti, laisviau jaučiasi ne tik scenoje, bet ir pamokose bei kituose renginiuose. Padeda ugdyti pradinę teatrinę ir estetinę kompetenciją. Šiais metais būrelis mini savo gyvavimo dešimtmetį.

DAILĖS BŪRELIS „TIŠKU TAŠKU

(3-4  kl. mokiniams)

Vadovė  Asta Karpiuvienė

Užsiėmimai vyksta: pirmadienį 12.55-13.40 (3-4 kl. mokiniams)

309 kab.

Būrelyje mokiniai mokosi laisvai kurti, susipažina su pagrindinėmis dailės šakomis, atlikimo technikomis, modeliuoja, konstruoja, atlieka plastikos ir erdvinius darbus, kuria įvairia tematika vitražus, susipažįsta su lietuvių tautos tradicijomis, įvairiomis vaizdavimo priemonėmis.

MUZIKOS STUDIJA „GAMA

Vadovė Neringa Ganusauskienė

Užsiėmimai vyksta: antradienį, trečiadienį  12.55-13.40 (1-4 kl. mokiniams)

Dainavimas puiki galimybė vaikams atskleisti savo muzikinius gebėjimus, dainavimo pagalba išreikšti save. Užsiėmimuose vaikai mokosi vokalo technikos, taisyklingo dainavimo pagrindų, intonavimo, lavina balsą, muzikinę klausą, ritmo pojūtį. Savo pasiekimus vaikai realizuos muzikinėse pasakose, vaidinimuose, koncertuose tėveliams ir draugams.

DAILĖS STUDIJA ,,VAIVORYKŠTĖ“

 

Vadovė: VAIDA MILČINAUSKIENĖ

Užsiėmimai vyksta: trečiadenį 12.55-13.40 321 kab.

Būrelyje vaikai bus mokomi žadinti ir puoselėti kūrybiškumą, skatinti vaizduotę ir kūrybinius sugebėjimus konkrečioje meninėje veikloje,ugdys pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, atsakomybę. Mokiniai lankantys dailės studiją dalyvaus mokyklos ir miesto , šalies organizuojamuose konkursuose, savo darbais puoš mokyklos erdves.

SAUGAUS EISMO BŪRELIS

Vadovė Eglė Čebatorienė

Užsiėmimai vyksta: ketvirtadienį 12.55-13.40

315 kab.

,,GYVENKIME ŽAISDAMI“

(1-2 kl. mokiniams)

Vadovė Rasa Blikertienė

Užsiėmimai vyksta: trečiadienį 12.55-13.40

Didžiojoje sporto salėje

Būrelyje „Sportuok ir auk sveikas“ mokiniai stiprins fizinę sveikatą; ugdys sveikos gyvensenos įgūdžius; tenkins norą ir poreikį judėti, fiziškai veikti; lavins ir stiprins savo fizinį pajėgumą; ruošis ir aktyviai dalyvaus įvairiose mokykloje bei mieste organizuojamose pradinių klasių mokinių varžybose.

SPORTO BŪRELIS ,,JUDRIEJI ŽAIDIMAI“

(3-4 kl. mokiniams)

Vadovas Gintautas Briedis

Užsiėmimai vyksta: pirmadienį ir ketvirtadienį 12.55-13.40

Didžiojoje sporto salėje

ŠOKIO STUDIJA ,,TAUŠKUTIS“

Vadovas Stasys Kazlauskas

Užsiėmimai vyksta:  Trečiadienį  12.55-13.40

Aktų salėje

V – VIII klasės

MOKINIŲ TARYBA

Vadovė Rūta Čekanauskienė

Užsiėmimai vyksta: penktadienį 13.50 – 14.35

202c, 115a kab.

Kviečiame visus 5-8 klasių seniūnus, jų pavaduotojus ir kitus aktyvius mokinius tapti mokyklą reprezentuojančia ir gyvenimą joje koreguojančia atstovybe. Mokysimės viešo kalbėjimo paslapčių, lavinsime lyderiavimo, darbo komandoje ir kūrybiškumo įgūdžius. Tapk tikru, savo klasę, atstovaujančiu lyderiu.

DAINAVIMO STUDIJA ,,GAMA“

Vadovė Neringa Ganusauskienė

Užsiėmimai vyksta: antradienį 13.50- 14.35  

302 kab.

Dainavimo studijoje mokiniai mokomi prasmingai reikštis, bendrauti meno priemonėmis. Ugdomas vaikų kūrybiškumas, aktyvi ir emocinga asmenybė. Mokomės kultūringai dainuoti kolektyve, išmokstame įvairios tematikos kūrinius. Susipažįstame su muzikinės kalbos elementais. Dalyvaujame mokyklos ir miesto renginiuose.

DIZAINO STUDIJA

Vadovė Aneta Koryznė

Užsiėmimai vyksta:   penktadienį 13.50-14.35

Meno studija “Idėjų pasaulis” – jauki kūrybinė erdvė meniniams gebėjimams ugdyti.  Užsiėmimų metu mokiniai lavina savo meninę ižvalgą, kūrybinį aktyvumą, estetinį suvokimą, domisi menais ir menine kūryba. Įgyja žinių apie dailės kryptis ir stilius. Susipažįsta su pagrindinėmis dailės šakomis, įvairiomis tradicinėmis ir šiuolaikinėmis meninės raiškos technikomis ir priemonėmis, išradingai jas taiko savo kūrybiniuose darbuose, laisvai improvizuoja, vertina savo veiklos ir kūrybos įgūdžius. Dalyvauja kultūriniame progimnazijos, miesto gyvenime, konkursuose, dailės olimpiadose, pristato savo kūrybinius darbus parodose

Dramos studija“

Vadovė Rita Bizauskienė

Užsiėmimai vyksta:  antradienį 13.45-16.05 

212 kab.

SPORTO BŪRELIS „FUTBOLAS“

Vadovas Gintautas Briedis

Užsiėmimai vyksta: trečiadienį 13.50 – 15.20

Sporto salėje

Futbolo būrelyje mokiniai stiprins savo sveikatą, puoselės reikalingas žinias, įgūdžius sveikos gyvensenos įtvirtinimui. Lavins fizines ypatybes. Ugdys garbingo, kilnaus, sąžiningo rungtyniavimo, savitvardos, bendravimo įgūdžius. Išmoks ir tobulins techninius elementus. Dalyvaus miesto rengiamose, tarpklasinėse varžybose.

SPORTO BŪRELIS „SPORTINIAI ŽAIDIMAI“

Vadovas, M. Laukaitytė

Užsiėmimai vyksta: pirmadienį 13.50-15.25

Sporto salėje

Kvadrato  būrelyje mokiniai stiprins savo sveikatą, ugdys sveikos gyvensenos įgūdžius; tenkins norą ir poreikį judėti, fiziškai veikti; lavins ir stiprins savo fizinį pajėgumą; ugdys doro, kilnaus, sąžiningo rungtyniavimo įgūdžius. Dalyvaus įvairiose mokykloje bei mieste organizuojamose mokinių varžybose.

SPORTO BŪRELIS „KREPŠINIS“

Vadovė Margarita Laukaitytė

Užsiėmimai vyksta: antradienį 14:45-15:30

Sporto salėje

Būrelyje ugdysime fizines galias, kryptingai ir tikslingai jas lavinsime. Mokiniai bus skatinami siekti kuo geresnių asmeninių rezultatų. Ugdysime doro, sąžiningo rungtyniavimo įgūdžius. Plėtosime žinias, gebėjimus, taip pat igūdžius, padedančius saugiai elgtis, išvengti traumų. Dalyvausime tarpklasinėse ir tarpmokyklinėse krepšinio varžybose.

Neformaliojo švietimo organizavimo ir vykdymo tvarka (parsisiųsti)

Neformaliojo švietimo užsiėmimų teminis kalendorinis planas (parsisiųsti)

Neformaliojo švietimo užsiėmimų programa (parsisiųsti)

Neformaliojo švietimo programos pasiūlymas (parsisiųsti)

Neformaliojo švietimo programos vykdymo ataskaita (parsisiųsti)

Neformaliojo švietimo mokinių sąrašas (parsisiųsti)