Paslaugos

Mokamos paslaugos, PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-272
(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-232 redakcija)

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės  tarnybos  mokamų paslaugų įkainių-SĄRAŠAS