Planavimo dokumentai

2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                            Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                            Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                   priedas Nr. 1

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai. 2020 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Aneta Koryznė Technologijos Mokyklinė technologijų olimpiada 7-8 Sausis
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 8 Sausis
3. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 7 Sausis
4. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 Sausis
5. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 8 Vasaris
6. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Lietuvių kalba Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada

 

1-4 Vasaris- kovas
7. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pasaulio pažinimas Mokyklinė pasaulio pažinimo olimpiada

 

1–4 Vasaris- kovas
8. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada

 

1-4 Vasaris- kovas
9. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Lietuvių kalba Dailyraščio konkursas „Mano  mokyklai  90“ 1-4 Vasaris – kovas
10. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

Lietuvių kalba Mokyklinė mažojo diktanto olimpiada

 

4 Kovas
11. Aneta Koryznė        Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 7 Kovas
12. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 4 Kovas
13. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 5 Kovas
14. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 6 Kovas
15. Rūta Balsienė;

Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Lina Juškevičienė

Anglų kalba, vokiečių kalba Konkursas „Kalbų Kengūra“ 4-8 Kovas
16. Virginija Raziūnienė Biologija; gamta ir žmogus Mokyklinė biologijos olimpiada 5-8 Kovas
17. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika ,,Kengūra“ 5-8 Kovas
18. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Fizinis ugdymas Fizinio ugdymo mokyklinė  olimpiada 5-8 Kovas- Gegužė
19. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė

Anglų kalba Edukacinis konkursas „Olympis  2020” 1-8 Kovas; Spalis
20. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Integruota matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Konkursas „Smalsutis“ gabiems mokiniams. 1-4 Balandis
21. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 5-6 Balandis

 

 Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                          Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                                          priedas Nr. 2

Atviros, integruotos pamokos 2020 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Asta Karpiuvienė

Jurgita Pintulienė

Integruota pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų veikla 2a Sausis
2. Vaida Linkevičienė

Raminta Danasienė (mok. padėjėja)

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos veikla 1a Sausis
3. Vaida Milčinauskienė

Jolanta Grublienė

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos veikla 4b Sausis
4. Regimantas  Kaikaris Lietuvių kalba 2b Sausis
5. Eugenija Gėčiauskienė

Aneta Koryznė

Rusų kalba ir technologijos 8a Vasaris
6. Jurgita Pintulienė Logopedinės pratybos PUG, 1 – 4 Kovas
7. Lina Juškevičienė

Indrė Staliorevičienė

Vokiečių kalba ir geografija 5ab Kovas
8. Regina Alšauskienė Matematika 1b Kovas
9. Jūratė Vaišienė Anglų kalba 8ab Kovas
10. Eglė Čebatorienė            Jūratė Vaišienė Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka 3a Balandis
11. Jurgita Pintulienė

Jolanta Grublienė

Specialiosios ir logopedinės pratybos 2 Balandis
12. Nijolė Pankratovaitė

Rasa Jasmontienė

Integruota etikos ir tikybos pamoka „Pasaulio religijos“. 7 Gegužė

 

13. Genovaitė Beniušienė

Daiva Paneckienė

Istorija- informacinės technologijos 5a, 5b Gegužė
14. Genovaitė Beniušienė

Indrė Staliorevičienė

Istorija – geografija 8a Gegužė
15. Rasa Jasmontienė Atvira etikos pamoka „Pasaulio religijos ir auksinė taisyklė“. 5 Spalis

 

16. Leonida Klimavičienė Matematikos atvira pamoka 6 Spalis
17. Margarita Laukaitytė Atvira fizinio ugdymo pamoka 7 Lapkritis
18. Virginija Raziūnienė

Daiva Paneckienė

Biologija ir informacinės technologijos 8 Lapkritis

 

                                                                                                                                                             Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                   priedas Nr.3

Mokykliniai projektai 2020 metai

Eil. Nr Mokytojų vardai, pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Rūta Balsienė Užsienio kalba (anglų) Anglų kalbos diktantas 3- 8 Sausis- vasaris
2. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Kurkime Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybingumui paminėti. 5-8 Sausis – kovas
3. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Renkuosi profesiją“. 5-8 Sausis – gegužė
4. Asta Karpiuvienė,

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Ir knyga mane augina“ 2 Sausis – birželis
5. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė  Projektas „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis – gruodis
6. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Augu  skaitydamas“ 1-4 Sausis- gruodis
7. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Mano  mokyklai  90“ 1-4 Sausis – gruodis
8. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Fizinis ugdymas „Žaiskime sportinius žaidimus“. 5-8 Sausis-gruodis
9. Lina Juškevičienė

Margarita Laukaitytė

Užsienio kalba (vokiečių); fizinis ugdymas 7:0 vokiečių kalbos naudai 5 Vasaris

 

10. Eugenija Gėčiauskienė Užsienio kalba (rusų) “Dailyraščio konkursas” 6-8 Kovas-balandis
11. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė. Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Velykos“. 5-8 Kovas – balandis
12. Vaida Linkevičienė

Regina Alšauskienė

 

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Čiauškančios  raidės“

 

1 klasių mokiniai, tėvai Balandis- gegužė
13. Rita Samoškienė Lietuvių kalba ir literatūra ,,Knyga žmogaus gyvenime ‘’ 8 Gegužė
14. Jūratė Laucevičienė Užsienio kalbų (anglų) metodinė grupė Helovino šventė Mokyklos bendruomenė PUG, 1-8 Spalis-lapkritis
15. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Kalėdų  belaukiant“ 1- 4 klasių mokiniai, tėvai Gruodis

1 Tikslas. Uugdymo proceso kokybės tobulinimas, plėtojant mokinių ir mokytojų kompetencijas.

1.1. Gerųjų progimnazijos patirčių ieškojimas ir sklaida.

1.2. Skirtingų mokinių poreikių tenkinimas, išnaudojant skaitmeninių technologijų galimybes, STEAM idėjas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose.

1.3. Ugdymosi aplinkų išplėtimas ir pritaikymas, naujų, pažangių ugdymo metodų diegimas.

1.4. Kryptingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

2 Tikslas. Stiprinti bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir lyderystę skatinant dalyvavimą savivaldos veiklose.

2.1. Pagrindinių progimnazijos dokumentų atnaujinimas ir įsipareigojimų susitarimams stiprinimas.

2.2. Tapatumo jausmo stiprinimas, iniciatyvų ir idėjų bendruomenėje skatinimas, strateginių partnerysčių plėtojimas.

2.3. Veiklių klasių savivaldų kūrimas, siekiant kiekvieno mokinio aktyvinimo ir saviraiškos.

2.4. Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir elgesį stiprinimas.

1 Tikslas. Ugdymo proceso kokybės tobulinimas, plėtojant mokinių ir mokytojų kompetencijas.
Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Partneriai Vykdymo data Siekiamas rezultatas
1.1. Gerųjų progimnazijos patirčių ieškojimas ir sklaida. 1.1.1. Mokytojų pedagoginės veiklos stebėjimas ir vertinimas. Rezultatų aptarimas, pagalba. Kuruojantys vadovai; dalykų mokytojai   Sausis- gruodis Aptariami stebėto mokytojo stiprieji ir silpnieji pamokos aspektai, sisteminama ir skatinama progimnazijos mokytojų geroji patirtis, teikiama pagalba ir pasiūlymai dėl ugdymo efektyvumo. Kiekvienas metodinės grupės narys prastebės bent po 1 kolegos atvirą pamoką.
1.1.2. Metodinė diena „Ugdymo proceso stebėsenos rezultatų aptarimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos“ Kuruojantys vadovai; mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai, klasių vadovai   Gruodis Aptarta progimnazijos mokytojų geroji patirtis per įvairių dalykų pamokas, siekiant geresnių mokinių ugdymo rezultatų.

Pamokose taikomi aktyvieji mokymo metodai, padedantys mokiniams patirti sėkmę.

1.1.3. Ugdymo turinio planavimas, derinimas ir integruojamųjų programų pritaikymas. Metodinių grupių pirmininkai   Sausis

Rugpjūtis

Metodiniuose susirinkimuose aptariamos integravimo galimybės (atsispindi teminiuose planuose).  Vykdomas realus dalykų turinio integravimas. Mažėja mokymosi krūviai. Bendradarbiaudami mokytojai dalinsis įžvalgomis, sėkmėmis/nesėkmėmis.
1.1.4. Pirmokų (bendradarbiaujant su mikrorajono l/d pedagogais) bei penktokų adaptacijos analizė. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A. Plaušinaitienė, G. Briedis; 1 ir 4 klasių mokytojos;

5 klasėse dirbantys mokytojai

Lopšelių darželių pedagogai Spalis Išsiaiškinti, koks mokinių pasirengimas mokyklai lygis, koks penktų klasių mokinių  pasirengimas mokytis pagrindinio ugdymo programos 1-oje pakopoje, numatyti tolimesnes veiklos kryptis.
1.1.5. Integruotų, atvirų pamokų, veiklų  tėvams bei kolegoms organizavimas, gerosios patirties sklaida,  siekiant ugdyti atitinkančią ateities lūkesčius asmenybę.

(Priedas Nr.2).

Mokytojai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai; kuruojantys vadovai   Visus mokslo metus pagal atskirą planą Mokytojai tobulins profesines kompetencijas analizuodami stipriuosius ir tobulintinus pamokų (užsiėmimų) aspektus. Pasidalinti gerąja patirtimi, mokymo(si) metodais. Geresnė pamokų kokybė, glaudus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, tėvų įtraukimas į kilusių ugdymo problemų sprendimą.
1.1.6. Tėvų (globėjų) susirinkimo 1 klasių mokinių tėvams „IKT panaudojimo galimybės anglų kalbos pamokose“ organizavimas ir pravedimas. Anglų kalbos mokytojos; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

  Gegužė Bus siekiama supažindinti 1 klasių mokinių tėvus su užsienio kalbos mokymosi galimybėmis.
1.1.7. Miesto pradinių klasių mokinių konferencija „Tegul vaikai ir paukščiai skraido“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė

Miesto bendrojo ugdymo mokyklos Kovas Tobulinamas mokinių supratimas apie artimiausią gamtinę aplinką, sudaromos sąlygos geriau pažinti paukščius, rūpintis jų išsaugojimu vystant mokinių gebėjimus, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
1.1.8. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mieste, vaikų bibliotekose. Pradinių klasių metodinė grupė; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinė grupė Viešoji biblioteka, filialai, įvairios įstaigos Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas, teigiamo įvaizdžio formavimas.
1.1.9. Mokyklinių projektų vykdymas (Priedas Nr. 3). Mokytojai; kuruojantys vadovai   Visus mokslo metus pagal atskirą planą Vykdant projektus,  mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus, kompetencijas. Ugdymo proceso įvairinimas, saviraiškos galimybių paieška.
1.1.10. Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“.

 

A. Karpiuvienė

R. Kaikaris

J. Pintulienė

A.Plaušinaitienė

G. Briedis

Švietimo centras;

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Sausis Pasidalinti gerąja patirtimi. Plėtoti tarpusavio ryšius. Lavinti kompetencijas.
1.1.11. Mokyklinių olimpiadų bei konkursų organizavimas ir vykdymas (Priedas Nr. 1). Dalykų mokytojai; kuruojantys vadovai   Visus mokslo metus pagal atskirą planą Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius. Sudarytos galimybės mokiniams pasitikrinti asmeninius pasiekimus, į(si)vertinama, ko pasiekiama ugdant kiekvieną mokinį.
1.1.12. Miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiados organizavimas ir pravedimas. Užsienio kalbų metodinė grupė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Miesto bendrojo ugdymo mokyklos Kovas Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.
1.1.13. Metodinė diena „Pirmo pusmečio rezultatų aptarimas, pokyčių planavimas. Ugdymo karjerai naujovės“. Kuruojantys vadovai;

Karjeros specialistė

  Sausis Aptariami pirmo pusmečio mokinių rezultatai ir pasiekimai, suplanuotos priemonės teigiamiems pokyčiams. 

Mokytojai supažindinami su „Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašu“. Koreguojami mokytojų teminiai planai. Su planais dirbama lanksčiai, juos papildant ir pritaikant mokinių poreikiams.

1.2. Skirtingų mokinių poreikių tenkinimas, išnaudojant skaitmeninių technologijų galimybes, STEAM idėjas formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklose. 1.2.1. Mokinių ugdymosi poreikių  valandų skyrimo analizė ir pristatymas bendruomenei. Administracija;

neformaliojo švietimo organizatorė

R.Čekanauskienė

 

  Rugsėjis;

birželis

Papildomų valandų paskirstymas formaliajame ir neformaliajame ugdyme, atsižvelgiant į progimnazijos galimybes ir mokinių poreikį. (Mokytojai pažįsta savo mokinius, skatina tobulėti, atrasti individualius gebėjimus, juos lavinti, padeda mokiniams įveikti ugdymosi sunkumus, patirti sėkmę, formuoti socialines kompetencijas, sieti įvairių dalykų žinias su praktiniais įgūdžiais.).
1.2.2.  Viešinimas internetinėse erdvėse: mokyklos tinklapyje, „Facebook“. Neformaliojo ugdymo organizatorė

R.Čekanauskienė

anglų kalbos mokytoja

J. Vaišienė; mokytojai

  Sausis – gruodis Pasinaudojimas teikiamomis galimybėmis, informacijos viešinimas.
1.2.3. Gabių vaikų bei vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymo tobulinimas, aptariant ir analizuojant individualią pažangą bei pagalbos teikimo kokybę. Dalykų mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai   Kartą per pusmetį Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas (mokytojai pritaiko ugdymo programas, atsispindi teminiuose planuose, metodinių grupių planuose).
1.2.4. Specialioji pagalba ugdymo(si) sunkumų turintiems mokiniams. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė; administracija; VGK, klasių vadovai, dalykų mokytojai PPT, VTAT Sausis-  gruodis Pagalba teikiama skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams. Vykdoma ankstyvoji prevencija.
1.2.5. Miesto 3-4 klasių gabių mokinių renginys „Mokslo fiesta“. Pradinių klasių metodinė grupė Šiaulių universitetas Balandis Vykdomas darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija.
1.2.6. 1-8 klasių mokinių įtraukimas į mokymąsi tyrinėjant per STEAM užsiėmimus. Karjeros specialistė

 

Šiaulių miesto savivaldybė Pagal programą Vykdoma mokinių atranka dalyvauti STEAM veiklose. Skatinama domėtis STE(A)M sritimis, plečiamas mokinių akiratis, ugdomas savarankiškumas, skatinama saviraiška
1.2.7. 1-8 klasių įtraukimas į „EDUKA“, „EMA“, „OXFORD LEARN“ ir kt. virtualias pamokas. Dalykų mokytojai

 

Šiaulių miesto savivaldybė Sausis –

gruodis

Naudojamos šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos, mokiniai pasiekia geresnių mokymosi rezultatų, ugdo asmenines kompetencijas. EDUKA klasė, „OXFORD LEARN“ naudojama pamokų įvairinimui, namų darbų skirimui.
1.2.8. Metodinė diena „Priemonių pristatymas iš projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė   Balandis Dalykų mokytojai išmoksta dirbti su naujomis mokymo priemonėmis, naudoja jas pamokose, mokymas(-asis) tampa

patrauklesnis, gerėja ugdymo rezultatai.

1.2.9. Pamokos virtualioje aplinkoje. Integracija. Mokytoja

D. Paneckienė;

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

G. Briedis

  Sausis-  gruodis Visi 5-8 klasių mokiniai per informacinių technologijų pamokas mokosi edmodo virtualioje aplinkoje. Gilina kompetencijas.
1.3. Ugdymosi aplinkų išplėtimas ir pritaikymas, naujų, pažangių ugdymo metodų diegimas. 1.3.1. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo organizavimas netradicinėse aplinkose. Edukaciniai užsiėmimai muziejuose. Mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Savivaldybėmiesto įstaigos ir organizacijos Sausis− gruodis Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai. Sukuriamos prielaidos mokinių mokymosi motyvacijai didinti, ieškoma naujų mokymo formų, mokymasis tampa patrauklesnis ir įdomesnis. Dalykų mokytojai bent 1 kartą per pusmetį keičia mokinių mokymosi aplinką.
1.3.2. Gerų darbų akcijų, renginių ir iniciatyvų planavimas ir įgyvendinimas („Laimės keksiukai“, „Diena be automobilio“ ir kt.). Mokytojai, klasių vadovai, neformaliojo švietimo užsiėmimų vadovai Savivaldybė,miesto įstaigos ir organizacijos Sausis− gruodis

Spalis

Ugdomas ir skatinamas mokinių ir mokytojų iniciatyvumas, atsakomybė, bendradarbiavimas.
1.3.3. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas mokykloje. Pradinių klasių; menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros metodinės grupės; kuruojantys vadovai   Sausis –

gruodis

Skatinamas mokinių kūrybiškumas.
1.3.4. Nacionalinių  ir tarptautinių  projektų rengimas ir dalyvavimas juose.  Erasmus+ darbo grupė   Sausis Pritraukiamos papildomos lėšos ugdymo sąlygoms gerinti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.
1.3.5. Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose. Mokytojas

R. Kaikaris; direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Plaušinaitienė

Europos šalių mokyklų mokytojai Sausis –

gruodis

Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3.6. Dalyvavimas  tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. PUG, 1 kl. pedagogai; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Respublikos, miesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3.7. Dalyvavimas valstybinių institucijų, socialiai atsakingų verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų  bendrame  projekte „Sveikatiada“. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

Lietuvos mokyklų mokytojai Sausis – gruodis Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
1.3.8. Mokyklos bazės iš ES projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ atnaujinimas. Gamtos ir technologijų dalykų mokytojai, administracija     Atnaujinta mokymo bazė sudaro sąlygas kokybiškesniam gamtamoksliniam ugdymui, mokytojai kuria patrauklesnį , informatyvesnį ugdymą, gerėja mokymo(-si) kokybė ir rezultatai.
1.3.9. Edukacinių erdvių gerinimas. Direktorius   Sausis –

gruodis

Aptariama ugdomosios aplinkos įtaka ugdymosi kokybei, numatyti prioritetai, gerinami kabinetai ir edukacinės erdvės. Kuriama saugi ir palanki vaikui ugdymosi aplinka.
1.3.10. Metodinė diena „eTwining platforma“. Pradinės klasės   Kovas Mokytojai skleis seminaruose, projektuose įgytas žinias, dalinsis medžiaga su savo kolegomis, apibendrins gerąsias šalies mokytojų švietimo patirtis, bus taupomos kvalifikacijos lėšos.
1.3.11. Metodinė diena „Sveikatos ugdymas progimnazijoje“. Metodinės grupės, kuruojantys vadovai   Spalis Plėtoti sveikatos ugdymo procesus, laiduojančius jų kokybę. Bus skiriama pakankamai dėmesio fizinei, protinei, dvasinei, emocinei sveikatai.
1.4. Kryptingas mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 1.4.1. Pagalbos mokytojams, turintiems nedidelę pedagoginę patirtį, naujai atvykusiems, teikimas. Administracija   Pagal poreikį Teikiama savalaikė ir sisteminga pagalba naujai atvykusiems ir nedidelę patirtį turintiems mokytojams, padedama mokytojams įsilieti į kolektyvą.
1.4.2. Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius mieste, respublikoje, užsienyje skelbimas. Administracija Švietimo centras Nuolat Mokytojai informuojami el. paštu apie vykdomus kvalifikacijos tobulinimo renginius. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas pasirenka ir dalyvauja ne mažiau 2 siūlomuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose jam patogia forma.
1.4.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė ir tyrimas. Administracija   Sausis Kryptingai ir sistemingai tenkinamas mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis. Aptarti bendri mokyklos seminarai.
1.4.4. Racionalus kvalifikacijos tobulinimui skirtų lėšų panaudojimas. Administracija   Birželis Vykdoma mokytojų, specialistų lankytų seminarų apskaita, žinomi statistiniai duomenys apie kvalifikaciją tobulinusius mokytojus.
1.4.5. Mokytojų dalijimosi su kolegomis seminarų medžiaga ir įgytomis žiniomis skatinimas. Metodinių grupių pirmininkai   Sausis –

gruodis

Kartą per mėnesį rengiamas grupės metodinis susirinkimas, kuriame mokytojai skleis seminaruose, kursuose įgytas žinias, dalinsis medžiaga su savo kolegomis, apibendrins gerąsias šalies mokytojų švietimo patirtis, bus taupomos kvalifikacijos lėšos.
1.4.6. Mokytojų susirinkimai, posėdžiai, sklaida, analizė, perspektyvos. Direktorius, administracija mokytojai, švietimo pagalbos specialistai   Sausis-

gruodis

Gerės ugdymo ir ugdymosi kokybė. Padės tobulėti, įgyti naujų žinių, kompetencijų, dalysis patirtimi ir spręs aktualijas, susijusias su ugdymo(si) procesu.
1.4.7. Metodinė diena „Mokytojas šiuolaikiniame pasaulyje. Socialinis emocinis ugdymas“. (lektorius) Karjeros specialistė Švietimo centras Lapkritis Sudaromos sąlygos daugumai mokytojų vienu metu dalyvauti seminaruose ir kelti savo kvalifikaciją.
2 Tikslas. Stiprinti bendruomenės narių asmeninę atsakomybę ir lyderystę skatinant dalyvavimą savivaldos veiklose.
2.1.Pagrindinių progimnazijos dokumentų atnaujinimas ir įsipareigojimų susitarimams stiprinimas. 2.1.1. Darbo apmokėjimo sistemos  tvarkos aprašo koregavimas ir derinimas su Darbo taryba. Administracija, darbo taryba   Rugpjūtis rugsėjis Reglamentuota progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymas, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų mokėjimo tvarka, kasmetinis veiklos vertinimas.
2.1.2. Mokinių pažangos ir pasiekimų  stebėjimas, vertinimo aprašo atnaujinimas, siekiant mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo formų dermės ir susitarimų užtikrinimo. Klasių vadovai; kuruojantys vadovai   Rugsėjis-spalis Parengta ir suderinta mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo, įsivertinimo tvarka, tėvų informavimas apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą. Laikomasi susitarimų.
2.1.3. Pagrindinių progimnazijos dokumentų peržiūrėjimas ir atnaujinimas. Administracija Metodinės grupės   Birželis;

pagal poreikį

Peržvelgiami ir atnaujinami progimnazijos dokumentai. Naujomis tvarkomis vadovaujamasi kasdienėje veikloje.
2.1.4. Virtualaus disko su visais progimnazijos dokumentais kūrimas ir vadybinės veiklos bei informavimo priemonių tobulinimas. Administracija; informacinių technologijų mokytoja   Visus metus Kuriama patogi, visiems pedagogams prieinama dokumentų sisteminimo priemonė „One Drive“ mokyklos Office.com aplinkoje.
2.1.5. Metodinė diena „Naujovės. Planavimas“ Direktorius,

direktoriaus pavaduotojai,

neformaliojo švietimo organizatorė

  Rugpjūtis Bus numatytos veiklos tobulinimo kryptys,  įgyvendinant naujoves ugdymo procese.
2.2. Tapatumo jausmo stiprinimas, iniciatyvų ir idėjų bendruomenėje skatinimas, strateginių partnerysčių plėtojimas. 2.2.1. Respublikinis projektas skirtingų gebėjimų mokiniams ,,Rašau draugui laišką“ su Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija Kovas – balandis

 

Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatins skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkins jų smalsumą, leis patirti sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.
2.2.2. Interaktyvus anglų kalbos konkursas miesto mokyklų 4 klasių mokiniams, bendradarbiaujant su Oxford leidyklos atstove Baltijos šalims. Užsienio kalbos metodinė grupė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Plaušinaitienė

Oxford leidyklos atstovas Gruodis Mokiniai ugdys bendruosius ir dalykinius gebėjimus.

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai su miesto progimnazijomis ir Oxford leidykla.

2.2.3. Šiaulių Medelyno ir Vinco Kudirkos progimnazijų partnerystės projektas  „Kalbinuko mokyklėlė“.

 

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Šiaulių Medelyno progimnazija Balandis Patraukli, įvairi projektinė aplinka skatins skirtingų gebėjimų  mokinių kūrybiškumą, patenkins jų smalsumą, leis patirti sėkmės ir bendradarbiavimo džiaugsmą.
2.2.4. Virtualus (online)

“Gražiausias Helovino moliūgas”

 konkursas skirtas Šiaulių regiono ir miesto pradinių mokyklų (1-4 klasių) ir progimnazijų (1-8 klasių) mokiniams, bendradarbiaujant su  Šiaulių Povilo Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla.

Užsienio kalbos metodinė grupė; direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Plaušinaitienė

Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla Lapkritis

 

Į veiklą bus įtraukti mokiniai ir jų tėvai. Stiprės bendradarbiavimas su Šiaulių P. Višinskio bibliotekos Amerikos skaitykla. Ugdomos mokinių vertybinės nuostatos, skatinama mokinius domėtis pasaulio kultūromis, ugdomas kūrybiškumas.
2.2.5. Renginys „Senelių šventė“. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė;

N.Ganusauskienė;

S. Kazlauskas

  Sausis

 

Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai.

Stiprinamas mokytojo,

mokinio ir senelio bendravimas.

2.2.6. Renginys „Šimtas dienų, kai mokinys esu“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Plaušinaitienė;

1-2 kl. mokytojos

  Vasaris Stiprinamas bendradarbiavimas tarp pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų.
2.2.7. Ketvirtokų išleistuvės „Sudie, pradine“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Plaušinaitienė;

3-4 kl. mokytojos

  Birželis Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.2.8. Šeimos šventė. Neformaliojo švietimo organizatorė

R.Čekanauskienė

administracija;

mokyklos metodinės grupės

  Gegužė Sudaromos galimybės mokinių saviraiškai reprezentuojant mokyklą. Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.2.9. Pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas „Gražiausi žodžiai Mokyklai“. Pradinių klasių mokytojų

metodinė grupė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A. Plaušinaitienė

  Rugsėjis Plečiamos mokinių žinios apie mokyklą, taikant patrauklius, įdomius mokiniui veiklos metodus.
2.2.10. Renginys pasitinkant Vasario 16-ąją „Dainuoju Lietuvai“. Muzikos mokytoja N.Ganusauskienė; lietuvių kalbos mokytojos; klasių vadovai   Vasaris Ugdomos bendrosios  ir dalykinės mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
2.2.11. Valstybinių švenčių paminėjimai:                           *Sausio 13-oji;                           *Vasario 16-oji;                          *Kovo 11-oji (stendas; spektaklis).                        Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė; neformaliojo švietimo organizatorė

R.Čekanauskienė

A. Koryznė;

PUG pedagogės

  Sausis-       kovas Skatinti objektyviai ir kritiškai vertinti praeities įvykius. Ugdyti pilietines ir tautines vertybes. Teigiamo įvaizdžio formavimas.

 

2.2.12. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais sportinėse varžybose, vakaronėse: „Judėkime kartu“, „Sportuojanti mokykla“. Pradinių klasių metodinė grupė   Vasaris;

gegužė

Sudaromos galimybės mokinių ir tėvų saviraiškai. Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas.
2.2.13. Progimnazijos veiklos ir pasiekimų viešinimas, įvaizdžio kūrimas ir plėtra. Mokyklos įvaizdžio kūrimo grupė   Nuolat Viešinama informacija apie mokykloje organizuojamus renginius, mokinių ugdomąsias veiklas ir pasiekimus mokyklos tinklapyje, facebook aplinkoje ir kt.. Formuojamas palankus progimnazijos įvaizdis, glaudesnis ryšys tarp mokytojų, mokinių, tėvų.
2.2.14. Metodinė diena „Jubiliejų pasitinkant“. Administracija, darbo grupė; lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė; visi pedagogai   Vasaris

Rugsėjis

Mokytojai dalinasi gerąja

patirtimi, tobulina  komunikavimo, lyderystės

kompetencijas. Sudaromas jubiliejaus organizavimo planas, pasiskirstoma atsakomybėmis.

2.3. Veiklių klasių savivaldų kūrimas, siekiant kiekvieno mokinio aktyvinimo ir saviraiškos. 2.3.1. Klasių seniūnų organizacinių ir komandinio darbo kompetencijų tobulinimas, organizuojant mokymus, įtraukiant į progimnazijos savivaldos veiklą, skatinant ir palaikant jų iniciatyvas. Klasių vadovai, neformalaus ugdymo organizatorė, karjeros specialistė   Visus metus Organizuojami mokymai klasių savivaldos nariams, palaikomos jų siūlomos asmeninės idėjos progimnazijos mokinių savivaldoje, sudaromos sąlygos išsakyti savo nuomonę, pastebėjimus svarbiais mokiniams klausimais.
2.3.2.Savivaldos kūrimo žingsnių aptarimas klasėse, klasių seniūnų susirinkimuose. Klasių vadovai, neformalaus ugdymo organizatorė, karjeros specialistė   Kovas Ugdomas mokinių atsakingumas, skatinama lyderystė.
2.3.3. Savanorystės, socialinių-pilietinių veiklų organizavimas. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, neformalaus ugdymo organizatorė, karjeros specialistė   Sausis-

gruodis

Mokiniai tobulina pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, skatinamas įvairaus amžiaus mokinių bendradarbiavimas, saviraiška.
2.3.4. Klasių kolektyvų įtraukimas į tradicinius mokyklos renginius, skiriant konkrečias veiklas. Pagal tradicinių renginių planą   Sausis-

gruodis

Ugdoma mokinių atsakomybė, organizaciniai gebėjimai, pilietiškumas, atsiskleidžia mokinių lyderių savybės.
2.3.5. Renginys „Šimtas dienų, kai mokinys esu“. Neformaliojo švietimo organizatorė;              1-2 kl. mokytojos;      A.Plaušinaitienė   Vasaris Stiprinamas bendradarbiavimas tarp pirmoko mokytojos, mokinio ir tėvų.
2.3.6. Metodinė diena „Mokyklos savivalda“ R. Čekanauskienė

B. Ežerinienė

J. Varkulevičius

  Gegužė Skatinamas pilietinis aktyvumas, ugdoma kolektyvinė ir socialinė atsakomybė, lyderystė, gerinamas mikroklimatas, dedami pagrindai karjerai, kitos kompetencijos.
2.3.7. Ketvirtokų, aštuntokų  išleistuvės. Neformaliojo švietimo organizatorė

R.Čekanauskienė3-4; 7-8 klasių vadovai;

administracija

  Birželis Stiprinamas mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas ugdymo(-si) procese.
2.4. Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ir elgesį stiprinimas. 2.4.1. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)  vykdymas ir aptarimas 4; 8 klasėse.

 

Pradinių klasių, lietuvių kalbos, socialinių, gamtos mokslų, matematikos mokytojai; kuruojantys vadovai   Balandis-birželis Atskirų mokinių pažanga ir pasiekimai suteiks informacijos planuojant mokinių ugdymą pagal jų gebėjimus bei poreikius. Siekiama nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 1-ąją dalį, gauti grįžtamąjį ryšį mokiniams, tėvams ir mokytojams.
2.4.2. Mokinių pasiekimų ir pažangos lyginamoji analizė (signaliniai, pusmečių vertinimai). Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A.Plaušinaitienė (PUG; 1-4 kl.),

G. Briedis (5-8 kl.); mokytojai, klasių vadovai, VGK

  Gruodis– vasaris; Balandis– birželis Individualių mokymosi strategijų taikymas turės įtakos mokinių pažangumui. (1-4 klasėse siektinas 98 proc. o 5-8 klasėse- 90 proc. pažangumas).
2.4.3. Mokinių įtraukimas į aktyvią sportinę veiklą, olimpiadas, konkursus, viktorinas mokykloje ir už jos ribų. Dalykų mokytojai;

kuruojantys vadovai

Miesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis-  gruodis Ugdomi sportiški ir sveiki mokiniai, siūlomos prasmingos , aktyvumą skatinančios, fizinę sveikatą užtikrinančios laisvalaikio praleidimo formos. Darbas su gabiais ir talentingais mokiniais. Skatinama mokymosi motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų.
2.4.4. Dalyvavimas respublikos, miesto meninių kūrybinių darbų, „Kengūra“, „Kalbų Kengūra“, „Olympis“, „Tavo žvilgsnis“, kt. konkursuose, viktorinose, varžybose, olimpiadose. Dalykų mokytojai; direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

A.Plaušinaitienė;  

G. Briedis

Respublikosmiesto bendrojo ugdymo mokyklos Sausis-  gruodis Bus siekiama atrasti gabius ir talentingus mokinius, ugdomi jų gebėjimai. Skatinama mokymosi motyvacija, siekiama aukštesnių rezultatų.
2.4.5. Tėvų įtraukimas į progimnazijos veiklas, siekiant didesnės atsakomybės už vaikų mokymąsi ir elgesį. Administracija; klasių vadovai; mokytojai   Sausis-  gruodis Tėvai ir mokytojai žino vaikų lūkesčius ir užtikrina tinkamą ir savalaikę pagalbą ugdytis, laiku reaguoja į pokyčius. Vykdomas tėvų švietimas.
2.4.6. Atvirų durų diena tėvams. Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą. Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

A.Plaušinaitienė

  Lapkritis Suteikiama galimybė tėvams lankytis pamokose, dalyvauti ugdymo procese, padėti jį organizuoti.
2.4.7. 1-8 klasių mokinių tėvų susirinkimai (2-3 per metus). Klasių vadovai; neformaliojo švietimo organizatorė; direktoriaus pavaduotojai ugdymui; mokytojai   Sausis–   gruodis Tėvai (globėjai) bus informuoti apie esamą padėtį (mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo tvarka, pažangumo ir lankomumo rezultatai), vyks efektyvus ir veiksmingas bendradarbiavimas.
2.4.8. Individualūs pokalbiai su 1-8 klasių mokinių tėvais, aptariant mokinių mokymosi pasiekimus (pokalbiuose dalyvaujant mokiniams). Neformaliojo švietimo organizatorė                  R.Čekanauskienė mokytojai, klasių vadovai   Balandis;

Lapkritis

Individualiuose pokalbiuose siekiama, kad dalyvautų ne mažiau 70 proc. mokinių tėvų. Tėvai bus informuoti apie sėmes ir nesėkmes. Mokytojai sužinos tėvų lūkesčius, aptariamos individualios situacijos.
2.4.9. Prevencinė paskaita tėvams. Socialinė pedagogė,   neformaliojo švietimo organizatorė               Šiaulių apskrities VPK Vasaris Vykdyti tėvų švietimą prevencijos srityse.
2.4.10.  Pranešimas pirmų klasių mokinių tėvams „Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai mokykloje“. Logopedė J. Pintulienė; 1 klasių mokytojai   Rugsėjis Tėvų švietimas apie mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus skatins efektyvesnį pagalbos teikimą mokiniams.
2.4.11. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, jų vaikų pasiekimų, pažangos ir darbo būdų aptarimas. Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė; A. Plaušinaitienė PPT, VTAT. Sausis-    gruodis Aptariant pagalbos būdus, jos naudingumą, vyks efektyvus bendradarbiavimas tarp tėvų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokinių.
2.4.12. Tėvams (globėjams) teikti šiuolaikišką ir efektyvią informaciją, atspindinčią progimnazijos veiklą. Visi mokytojai; kuruojantys vadovai   Sausis–   gruodis Teikiama šiuolaikiška ir efektyvi informacija, atspindinti progimnazijos veiklą ir plėtojamos bendradarbiavimo formos elektroninėje erdvėje (TAMO, www.vkudirka.lt, facebook paskyra).
2.4.13. Mokinių profesinio orientavimo tvarkos aprašo Šiaulių mieste vykdymas. Karjeros specialistė Socialiniai partneriai Sausis–   gruodis Užtikrinti veiksmingą karjeros kompetencijų ugdymą ir, gerbiant mokinio polinkius ir gebėjimus, sudaryti mokiniams galimybes realizuoti save. Pagal atskirą PROFESINIO ORIENTAVIMO (UGDYMO KARJERAI) PLANĄ 2020 m.
2.4.14.  Ugdymo karjerai programos  vykdymas. Dalykų mokytojai, karjeros specialistė; administracija Švietimo centras; ŠPRC, tėvų darbovietės, įmonės, organizacijos bendrovės Sausis–   gruodis Integruotos visų mokomųjų dalykų ir ugdymo karjerai 1-8 klasėse pamokos (10% dalyko pamokų), atsispindi teminiuose planuose. Ugdomos bendrosios mokinių kompetencijos bei gebėjimai.
2.4.15. Profesinis  informavimas. Klasių vadovai,

karjeros specialistė

Šiaulių miesto

Švietimo centras

Sausis–   gruodis Suorganizuotas ne mažiau kaip 1 pažintinis vizitas į įmones ar įstaigas vienai klasei.
2.4.16. Profesinis konsultavimas.

 

Klasių vadovai,

karjeros specialistė

Šiaulių miesto

Švietimo centras

Sausis–   gruodis Kiekvienas 5-8 klasės mokinys rengia karjeros planą ir nuo 7 klasės ne mažiau kaip kartą per pusmetį jį aptaria su karjeros specialistu.
2.4.17. Prevencinės programos „Antras žingsnis” 1-4 klasių mokiniams vykdymas. 1-4 klasių vadovai; mokiniai Paramos vaikams centras Sausis-

gruodis

Ugdomi tinkami mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai, netinkamo elgesio mažinimas.
2.4.18. „Lions Quest” programos – „PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS” vykdymas. 5-8  klasių vadovai; mokiniai   Sausis−   gruodis Bus vykdoma LIONS QUEST programa, įgyvendinamos numatytos gairės.
2.4.19. 5-8 klasių mikroklimato tyrimas. Socialinė pedagogė

K. Bielskytė; 4 klasių mokytojai; dalykininkai

  Spalis Ištyrus mokymosi stilius,  mėgstamas mokymosi aplinkas, informacijos priėmimo ir apdorojimo būdus, mokytojai mokinius skirstys ir teiks informaciją atsižvelgdami į jų savybes.
2.4.20. Sąmoningumo didinimo mėnuo „Be patyčių“. Socialinė pedagogė; švietimo pagalbos specialistai; PUG, klasių vadovai; mokytojai   Kovas Mokiniai veiklomis prisidės prie patyčių sprendimo problemos, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. Skatins draugiškumą, kitokį priėmimą, pagalbą kitam mokyklos bendruomenėje.
2.4.21. „Tolerancijos diena“. Švietimo pagalbos specialistai; 1-8 klasių vadovai   Lapkritis Ugdys(is) pozityvius socialinius įgūdžius, gebės pripažinti skirtumus.
2.4.22. Metodinė diena  „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) bei diagnostinių testų lyginamoji analizė, perspektyvos“. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui; Užsienio kalbų metodinė grupė   Birželis Vertinimo informacija panaudojama analizuojant mokinių pažangą ir poreikius, keliant tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus.
2.4.23. Individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemos taikymas. Klasių vadovai, neformaliojo ugdymo organizatorė; karjeros specialistė; mokytojai,

kuruojantys vadovai, mokiniai

  Sausis – gruodis Padės ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, lygins, analizuos. Vyks mokymosi savivaldumas, konstruktyvumas, socialumas.