Planavimo dokumentai

2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                            Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                                                            Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                   priedas Nr. 1

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai. 2020 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Aneta Koryznė Technologijos Mokyklinė technologijų olimpiada 7-8 Sausis
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 8 Sausis
3. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 7 Sausis
4. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada 5-8 Sausis
5. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 8 Vasaris
6. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Lietuvių kalba Mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada

 

1-4 Vasaris- kovas
7. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pasaulio pažinimas Mokyklinė pasaulio pažinimo olimpiada

 

1–4 Vasaris- kovas
8. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Matematika Mokyklinė matematikos olimpiada

 

1-4 Vasaris- kovas
9. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Lietuvių kalba Dailyraščio konkursas „Mano  mokyklai  90“ 1-4 Vasaris – kovas
10. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

Lietuvių kalba Mokyklinė mažojo diktanto olimpiada

 

4 Kovas
11. Aneta Koryznė        Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 7 Kovas
12. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 4 Kovas
13. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 5 Kovas
14. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada mokyklos mokiniams 6 Kovas
15. Rūta Balsienė;

Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Lina Juškevičienė

Anglų kalba, vokiečių kalba Konkursas „Kalbų Kengūra“ 4-8 Kovas
16. Virginija Raziūnienė Biologija; gamta ir žmogus Mokyklinė biologijos olimpiada 5-8 Kovas
17. Leonida Klimavičienė

Birutė Ežerinienė

Matematika ,,Kengūra“ 5-8 Kovas
18. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Fizinis ugdymas Fizinio ugdymo mokyklinė  olimpiada 5-8 Kovas- Gegužė
19. Jūratė Laucevičienė;

Jūratė Vaišienė;

Rūta Balsienė

Anglų kalba Edukacinis konkursas „Olympis  2020” 1-8 Kovas; Spalis
20. Rasa Blikertienė

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Integruota matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas Konkursas „Smalsutis“ gabiems mokiniams. 1-4 Balandis
21. Aneta Koryznė Dailė Mokyklinė dailės olimpiada 5-6 Balandis

 

 Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

                                                                                                                          Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                                          priedas Nr. 2

Atviros, integruotos pamokos 2020 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Asta Karpiuvienė

Jurgita Pintulienė

Integruota pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų veikla 2a Sausis
2. Vaida Linkevičienė

Raminta Danasienė (mok. padėjėja)

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos veikla 1a Sausis
3. Vaida Milčinauskienė

Jolanta Grublienė

Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos veikla 4b Sausis
4. Regimantas  Kaikaris Lietuvių kalba 2b Sausis
5. Eugenija Gėčiauskienė

Aneta Koryznė

Rusų kalba ir technologijos 8a Vasaris
6. Jurgita Pintulienė Logopedinės pratybos PUG, 1 – 4 Kovas
7. Lina Juškevičienė

Indrė Staliorevičienė

Vokiečių kalba ir geografija 5ab Kovas
8. Regina Alšauskienė Matematika 1b Kovas
9. Jūratė Vaišienė Anglų kalba 8ab Kovas
10. Eglė Čebatorienė            Jūratė Vaišienė Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka 3a Balandis
11. Jurgita Pintulienė

Jolanta Grublienė

Specialiosios ir logopedinės pratybos 2 Balandis
12. Nijolė Pankratovaitė

Rasa Jasmontienė

Integruota etikos ir tikybos pamoka „Pasaulio religijos“. 7 Gegužė

 

13. Genovaitė Beniušienė

Daiva Paneckienė

Istorija- informacinės technologijos 5a, 5b Gegužė
14. Genovaitė Beniušienė

Indrė Staliorevičienė

Istorija – geografija 8a Gegužė
15. Rasa Jasmontienė Atvira etikos pamoka „Pasaulio religijos ir auksinė taisyklė“. 5 Spalis

 

16. Leonida Klimavičienė Matematikos atvira pamoka 6 Spalis
17. Margarita Laukaitytė Atvira fizinio ugdymo pamoka 7 Lapkritis
18. Virginija Raziūnienė

Daiva Paneckienė

Biologija ir informacinės technologijos 8 Lapkritis

 

                                                                                                                                                             Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

Veiklos plano 2020 metams

                                                                                                                                   priedas Nr.3

Mokykliniai projektai 2020 metai

Eil. Nr Mokytojų vardai, pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Rūta Balsienė Užsienio kalba (anglų) Anglų kalbos diktantas 3- 8 Sausis- vasaris
2. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Kurkime Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybingumui paminėti. 5-8 Sausis – kovas
3. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Renkuosi profesiją“. 5-8 Sausis – gegužė
4. Asta Karpiuvienė,

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Ir knyga mane augina“ 2 Sausis – birželis
5. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė  Projektas „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis – gruodis
6. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Augu  skaitydamas“ 1-4 Sausis- gruodis
7. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Mano  mokyklai  90“ 1-4 Sausis – gruodis
8. Gintautas Briedis

Margarita Laukaitytė

Fizinis ugdymas „Žaiskime sportinius žaidimus“. 5-8 Sausis-gruodis
9. Lina Juškevičienė

Margarita Laukaitytė

Užsienio kalba (vokiečių); fizinis ugdymas 7:0 vokiečių kalbos naudai 5 Vasaris

 

10. Eugenija Gėčiauskienė Užsienio kalba (rusų) “Dailyraščio konkursas” 6-8 Kovas-balandis
11. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos. Menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinė grupė. Integruotas mokyklinis dailės, technologijų ir neformalaus švietimo projektas „Velykos“. 5-8 Kovas – balandis
12. Vaida Linkevičienė

Regina Alšauskienė

 

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Čiauškančios  raidės“

 

1 klasių mokiniai, tėvai Balandis- gegužė
13. Rita Samoškienė Lietuvių kalba ir literatūra ,,Knyga žmogaus gyvenime ‘’ 8 Gegužė
14. Jūratė Laucevičienė Užsienio kalbų (anglų) metodinė grupė Helovino šventė Mokyklos bendruomenė PUG, 1-8 Spalis-lapkritis
15. Rasa Blikertienė,

Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Asta Karpiuvienė

Vaida Linkevičienė

Vaida Milčinauskienė

Regina Alšauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Kalėdų  belaukiant“ 1- 4 klasių mokiniai, tėvai Gruodis