Planavimo dokumentai

2021 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS               

                                                                                                                                                              

 

Mokyklinės dalykų olimpiados, konkursai 2021 metai.

Eil. Nr. Mokytojų v. pavardės, (organizatoriai, atsakingi) Dalykas Veiklos pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada 8 Sausis- vasaris
2. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada 7 Sausis- vasaris
3. Aneta Koryznė

Vaidas Doniela

Technologijos Olimpiada 8 Vasaris
4. Aneta Koryznė

 

Dailė Olimpiada 8 Vasaris
5. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Lietuvių kalba Olimpiada 1-4 Vasaris- kovas
6. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Pasaulio pažinimas Olimpiada 1–4 Vasaris- kovas
7. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Matematika Olimpiada 1-4 Vasaris- kovas
8. Eglė Čebatorienė

Rasa Gudmonienė

Lietuvių kalba Olimpiada (diktantas) 4 Kovas
9. Neringa Ganusauskienė Muzika Renginys – festivalis 5-8 Kovas
10. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada 4 Kovas
11. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada 5 Kovas
12. Jūratė Laucevičienė ir užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Anglų kalba Olimpiada 6 Kovas
13. Rūta Balsienė

Jūratė Laucevičienė

Jūratė Vaišienė

Lina Juškevičienė

Anglų kalba

Vokiečių kalba

Konkursas „Kalbų Kengūra“ 4-8 Kovas
14. Virginija Raziūnienė Biologija

Žmogus ir gamta

Olimpiada 5-8 Kovas
15. Birutė Ežerinienė Matematika Konkursas „Kengūra“ 5–8 Kovas
16. Jūratė Laucevičienė

Jūratė Vaišienė

Rūta Balsienė

Anglų kalba Konkursas „Olympis 2021” 1-8 Kovas

 

Spalis

17. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Integruota matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo veikla Konkursas „Smalsutis“ gabiems mokiniams 1-4 Balandis
18. Aneta Koryznė Dailė Olimpiada 5-6 Balandis
19. Margarita Laukaitytė

Gintautas Briedis

Fizinis ugdymas Olimpiada 5-8 Balandis – gegužė
20. Vaidas Doniela Technologijos Paroda 5-8 Gegužė
21. Daiva Paneckienė Informacinės technologijos Konkursas ‚Bebras“ 6 Spalis – lapkritis

 

Atviros, integruotos pamokos 2021 metais

Eil. Nr Mokytojo vardas, pavardė Dalykas Klasė Laikas
1. Asta Karpiuvienė Integruota pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos veikla

(nuotoliniu būdu)

3a Sausis 
2. Jurgita Pintulienė Atviros logopedinės pratybos tėvams/globėjams, mokytojams PUG, 1- 4 Kovas
3. Lina Juškevičienė

Indrė Staliorevičienė

Vokiečių kalbos ir geografijos integruota pamoka 5ab Kovas
4. Jūratė Vaišienė Anglų kalbos atvira pamoka 5b Kovas
5. Rasa Gudmonienė Dailės ir technologijų atvira pamoka 4b Balandis
6. Eugenija Gėčiauskienė Rusų kalbos atvira pamoka 6a Balandis
7. Jurgita Pintulienė

Paulius Tamoliūnas

Integruotos atviros specialiosios ir logopedinės pratybos 3a Gegužė
8. Rūta Balsienė

Daiva Paneckienė

Anglų kalbos ir informacinių technologijų integruota pamoka 8a Gegužė
9. Nijolė Pankratovaitė

Rasa Jasmontienė

Tikybos ir etikos integruota pamoka „Pasaulio religijos“ 7a Gegužė
10. Genovaitė Beniušienė

Daiva Paneckienė

Istorijos ir informacinių technologijų integruota pamoka 5a, 5b Gegužė
11. Genovaitė Beniušienė

Indrė  Staliorevičienė

Istorijos ir geografijos integruota pamoka 8a Gegužė
12. Regina Alšauskienė Matematikos atvira pamoka 3b Spalis
13. Leonida Klimavičienė

Virginija Raziūnienė

Matematikos bei  žmogaus ir gamtos integruota pamoka 6a Spalis
14. Birutė Ežerinienė

Virginija Raziūnienė

Matematikos bei  žmogaus ir gamtos integruota pamoka 6b Spalis
15. Vaidas Doniela Technologijų atvira pamoka 8a Spalis
16. Rasa Blikertienė Matematikos atvira pamoka 2a Lapkritis
17. Leonida Klimavičienė

Virginija Raziūnienė

Matematikos bei  žmogaus ir gamtos integruota pamoka 6a Lapkritis
18. Birutė Ežerinienė

Virginija Raziūnienė

Matematikos bei  žmogaus ir gamtos integruota pamoka 6b Lapkritis
19. Margarita Laukatytė Fizinio ugdymo atvira pamoka 8a Gruodis
20. Daiva Paneckienė

Rūta Balsienė

Informacinių technologijų  ir anglų kalbos integruota pamoka 8a Balandis- birželis

(kontaktiniu būdu)

Mokykliniai projektai  2021 metai

Eil. Nr Mokytojų v.pavardės (organizatoriai, atsakingi asmenys) Dalykas/metodinė grupė Projekto pavadinimas Klasės/ koncentrai Laikas
1. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Iš darželio į mokyklą“ 1-4 Sausis – gruodis
2. Kristina Petrauskė

Jolanta Staškuvienė

Jurgita Pintulienė

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė Skirtingų gebėjimų mokinių projektas „Judriosios pertraukos” PUG, 1 – 8

 

Sausis – gruodis

(kontaktininio mokymo(si) metu)

3. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Augu  skaitydamas“ 1-4 Sausis- gruodis
4. Kristina Petrauskė

Daiva Paneckienė

Švietimo pagalbos specialistų, gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės Projektas „Saugus internete“ 5 – 8,

mokytojai, tėvai/globėjai

Vasaris
5. Lina Juškevičienė

Margarita Laukaitytė

Vokiečių kalba ir fizinis ugdymas Projektas „1:0 vokiečių kalbos naudai“ 5 Vasaris

 

6. Leonida Klimavičienė Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė „Įdomioji matematika“ 6 Kovas – balandis
7. Aneta Koryznė Dailė ir technologijos Projektas „Velykos“ 5-8 Kovas – balandis
8. Eugenija Gėčiauskienė Rusų kalba “Dailyraščio konkursas” 6-8 Kovas-balandis
9. Rūta Balsienė Anglų kalba Anglų kalbos diktantas 3- 8 Kovas-balandis
10. Rasa Blikertienė

Vaida Milčinauskienė

 

Jurgita Pintulienė

Paulius Tamoliūnas,

Pradinių klasių metodinė grupė

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė

Skirtingų gebėjimų mokinių projektas „Čiauškančios raidės“

 

1 Gegužė
11. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „STEAM uko draugai“ PUG, 1-4 Gegužė – birželis
12. Kristina Petrauskė 

Jurgita Pintulienė

Paulius Tamoliūnas

 

 

Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė

Pradinių klasių metodinė grupė

Skirtingų gebėjimų mokinių projektas „Duok penkis“

 

1-4 Birželis
13. Saulius Juška Fizika Pasirinkto fizikos uždavinio iliustracijos kūrimas 8 Spalis
14. Jūratė Laucevičienė Užsienio kalbų  metodinė grupė Helovino šventė Mokyklos bendruomenė PUG, 1-8 Spalis-lapkritis
15. Jurgita Pintulienė

Kristina Dirmeikienė

Sandra Kildišytė

Rasa Čepulienė

Švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė,

PUG pedagogai

Priešmokyklinio ugdymo grupių skirtingų gebėjimų ugdytinių projektas PUG Spalis – gruodis

 

16. Regina Alšauskienė       Asta Karpiuvienė

Rasa  Blikertienė           Vaida Linkevičienė

Eglė Čebatorienė           Toma Lunskienė

Rasa Gudmonienė         Vaida Milčinauskienė

Regimantas Kaikaris

Pradinių klasių metodinė grupė Projektas „Kalėdų  belaukiant“ 1- 4 mokiniai,

 tėvai

Gruodis