P1110269

Rugsėjo pirmoji

Pro rudenio vartus

Rugsėjo takeliu grįžti

Į šalį tą,

Kur krykštauja

 Vaikystė (D. Kuliavienė).


Šiandien, Rugsėjo Pirmąją, vaikystė vėl sugrįžo į Vinco Kudirkos progimnaziją. Vėl suskambo mokyklos koridoriai nuo vaikų juoko, garsių, linksmų kalbų, vasaros įspūdžių, mokyklos kiemas prisipildė linksmo klegesio.  Tvirtai susikibę rankomis į aikštę, lydimi aštuntokų, įžygiavo pirmokėliai. Sugiedoję  Lietuvos, išklausę  Ukrainos himnus, šventinį progimnazijos direktorės V. Šarauskienės sveikinimą, skambią Mariaus ir Gerardo atliekamą dainą, pasveikinę vieni kitus su naujais mokslo metais, mokiniai patraukė į klases. Vėl prasidės žygis į žinių šalį. Sėkmės visiems: mokiniams, jų tėvams, mokytojams.