Socialinė pedagoginė pagalba

Socialinė pedagogė

Bela Jokubaitienė

203 kabinetas

susitarkite dėl laiko

tel. 841-524661

el. p.: bela.jokubaitiene@gmail.com

Kontaktinės darbo valandos

Antradienis 8.00 – 10.00
Trečiadienis 8.00 – 10.00
Ketvirtadienis 8.00 – 10.00

         PATVIRTINTA

     Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos

      Direktoriaus 2018-01-19 

  įsak. Nr. V- 17

 

Socialinės pedagogės Belos Jokubaitienės

savaitinis darbo laikas

2017 – 2018 m. m. II pusmečiui

 

Pirmadienis:

8.00 – 16.00 

13.00 – 15.00 – pagalba mokiniams, mokymosi sunkumų problemoms įveikti, konsultacijos;

15.00 – 16.00 – konsultacinė valanda mokytojams;

 

Antradienis:

8.00 – 16.00

 8.00 – 10.00 –  darbas su mokinių tėvais, konsultacijos;

13.00- 15.00 –  pagalba mokiniams, mokymosi sunkumų problemoms įveikti, konsultacijos;

15.00 – 16.00 – darbas su mokinių tėvais, konsultacijos;

 

Trečiadienis:

8.00 – 15.00

8.00 – 10.00 –  darbas su mokinių tėvais, konsultacijos;

12.00 – 13.00 – konsultacinė valanda mokytojams;

13.00 – 15.00 – pagalba mokiniams, mokymosi sunkumų problemoms įveikti, konsultacijos;

 

Ketvirtadienis:

8.00 – 15.00

8.00 – 09.00 –  darbas su mokinių tėvais, konsultacijos;

13.00 – 15.00 – pagalba mokiniams, mokymosi sunkumų problemoms įveikti, konsultacijos;

 

Penktadienis:

8.00 – 14.00

13.00 – 14.00 – pagalba mokiniams, mokymosi sunkumų problemoms įveikti, konsultacijos.

 

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas gali būti keičiamas dėl darbo turinio ypatumo ir pasirinktų darbo metodų ar būdų sudėtingumo.

 

Suderinta VGK posėdyje 2018-01-19

Protokolo Nr.2