Sveikatos priežiūra

Irena Kvedarienė

105 kabinetas

Darbo laikas

Trečiadieniais 8.00 – 15.36
Pirmą ir trečią kiekvieno mėnesio penktadienį 8.00 – 15.36

susitarkite dėl laiko

tel. 841-524661

el.p.: ir.kved@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos mokykloje:

 

  • sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams,

tėvams;

  • mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizė ir pateikimas mokyklos

bendruomenei;

  • informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir

platinimas;

  • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas;
  • renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei;
  • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą,

mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos                priežiūros teisės aktų reikalavimus;

  • pirminė ligų profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika;
  • užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė;
  • priešepideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamomis ligomis pavojui ar joms atsiradus;
  • pirmosios pagalbos suteikimas gyvybei pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

Sveika mokykla