Ugdymas karjerai

Karjeros centro (202c kab.) darbo laikas:
Pirmadienis – Penktadienis 8.00-16.30 val.  Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams aprašas 

Profesinio veiklinimo refleksija (mokiniams)

Profesinio orientavimo paslaugas mokykloje teikia – Daiva Paneckienė

el. paštas: dpaneckiene@vkudirka.lt

Profesinio orientavimo specialistė:

1) Supažindina mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus su progimnazijoje teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis;
2) Teikia asmenines ir grupines konsultacijas mokiniams savęs pažinimo, ugdymosi(si) tęstinumo ir karjeros planavimo klausimais;
3) Teikia informaciją mokiniams, tėvams apie progimnazijoje vykdomas programas, mokymosi(si) tęstinumo galimybes, švietimo teikėjus, jų vykdomas programas, priėmimo sąlygas;
4) Organizuoja pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su įmonių, įstaigų atstovais;
5) Organizuoja profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
6) Teikia konsultacijas klasės vadovams, mokytojams padedant integruoti ugdymą karjerai į mokomuosius dalykus, popamokinę veiklą;
7) Koordinuoja ir vykdo karjeros paslaugų kokybės užtikrinimą ir stebėseną progimnazijoje.

Mūsų veiklos: https://www.facebook.com/skusiauliai/

Naudinga informacija tėvams ir vaikams:

Rekomenduojame Jums leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011): 
 „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.euroguidance.lt
www.ldb.lt
www.lamabpo.lt
www.nrcg.lt
www.kastu.lt
www.egzaminai.lt
www.skvc.lt
www.sprc.lt