Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Bela Jokubaitienė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja;

Rūta Čekanauskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui;

Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė;

Jurgita Pintulienė, logopedė;

Jūratė Vaišienė, anglų kalbos mokytoja;

Irena Kvedarienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Eugenija Gėčiauskienė, rusų kalbos mokytoja;

Komisijos sekretorė Vaidutė Linkevičienė, pradinių klasių mokytoja.