Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Aida Plaušinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – VGK pirmininkė

Kristina Bielskytė, socialinė pedagogė – pirmininkės pavaduotoja;

Rūta Čekanauskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui;

Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė;

Jurgita Pintulienė, logopedė;

Jūratė Vaišienė, anglų kalbos mokytoja;

Eugenija Gėčiauskienė, rusų kalbos mokytoja;

Komisijos sekretorė Vaidutė Linkevičienė, pradinių klasių mokytoja.

VGK_Tvarkos aprašas

VGK Planas 2017-2018