Vizija ir misija

Vizija

Saugi ir patraukli mokykla, teikianti kokybišką išsilavinimą.

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir I dalies pagrindinį išsilavinimą, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus. Ugdyti kritiškai mąstantį Lietuvos pilietį, sugebantį adaptuotis besikuriančioje visuomenėje, padėti atsiskleisti žmogiškoms vertybėms  Kurti saugią ir jaukią mokyklos aplinką bei mikroklimatą, būti savo mikrorajono, miesto sociokultūros židiniu.

Vertybės

Saugumas,

Kokybė,

Pagalba,

Sveikata.