Himnas

Prie miesto parko visai šalia
Šypsniu sutinka mus kas rytą
Mūs kantriai laukia mokykla,
Atvertom durim pasitinka …
Svajonės, rūpesčiai, darbai
Susipina mokyklos suole.
Norėtųsi mums tiek daug patirt
Kiek daug patyrė mokykla.

Prie miesto parko visai šalia
Šypsniu sutinka mus kas rytą.
Mūs kantriai laukia mokykla,
Atvertom durim pasitinka…
Skambutis pirmas nuskambės
Ir daug jaunų širdžių pabus,
Kas ryt sušauks vaikus pakilt
Į mokslo aukštumas pakelt sparnus.

Priedainis

Vinco Kudirkos mokykla,
Priglaudus mus po vienu stogu,
Mums geriausia ir viena,
Tik jos dėka mes tiek išmokom.

Muzika ir žodžiai V. Milčinauskienė ir S. Šimkienė

Mokyklos herbas