Bibliotekininkė

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS, KNYGŲ KEITIMAS. FONDO IR DOKUMENTŲ TVARKYMAS

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
08.30 – 9.0008.30 – 9.0008.30 – 9.0008.30 – 9.0008.30 – 9.00
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Apskaita,
dokumentų tvarkymas
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
9.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.009.00 – 13.00
Knygų keitimas, informacinė veiklaKnygų keitimas, informacinė veiklaKnygų keitimas, informacinė veiklaKnygų keitimas, informacinė veiklaKnygų keitimas, informacinė veikla
13.00 –13.3013.00 –13.3013.00 –13.3013.00 –13.3013.00 –13.30
Pietų pertrauka
11.00 – 11.30
Pietų pertrauka
11.00 – 11.30
Pietų pertrauka
11.00 – 11.30
Pietų pertrauka
11.00 – 11.30
Pietų pertrauka
11.00 – 11.30
13.30 –17.0013.30 –17.0013.30 –17.0013.30 –17.0013.30 –17.00
Knygų keitimas,
informacinė veikla
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Knygų keitimas,
informacinė veikla
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Knygų keitimas,
informacinė veikla
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Knygų keitimas,
informacinė veikla
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas
Knygų keitimas,
informacinė veikla
Fondo priežiūra,
dokumentų tvarkymas

SKAITYKLOS UŽIMTUMAS

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00 – 9.008.00 – 9.008.00 – 9.008.00 – 9.008.00 – 9.00
pasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklos
9.00 – 10.009.00 – 10.009.00 – 10.009.00 – 10.009.00 – 10.00
pasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklos
10.40 –13.00 10.40 –13.00 10.40 –13.00 10.40 –13.00 10.40 –13.00
pasirinktinės veiklospasirinktinės veiklospasirinktinės veiklosPUG vokiečių k. pamoka pasirinktinės veiklos
12.00 –13.4012.00 –13.4012.00 –13.4012.00 –13.4012.00 –13.40
5-8 kl. etikos pamokos
12.00 –16.3012.00 –16.3012.00 –16.3012.00 –16.3012.00 –16.30
5-8 kl. pamokų ruoša 5-8 kl. pamokų ruoša 5-8 kl. pamokų ruoša 5-8 kl. pamokų ruoša 5-8 kl. pamokų ruoša

Mokyklos Informacijos centras jungia biblioteką, skaityklą ir mokyklinių vadovėlių fondą.

Mokyklos Informacijos centras – įvairios informacijos laikmenų ir spaudinių kaupimo, moksleivių emokymo bei mokymosi, užimtumo vieta su turtinga modernia informacine bei technine baze.

Čia knygos ir išduodamos į namus, ir siūloma čia pat, įsitaisius ant minkštasuolio, paskaityti, pavartyti naujas knygas. Bibliotekos knygų fondą šiuo metu sudaro 8630 leidinių. Ypatingai daug naujų knygų pastaraisiais metais užsakoma vaikams ir paaugliams norint sudominti juos skaitymu, o mokytojams – daug metodinės ir pagalbinės literatūros, padedant šiuolaikiškai organizuoti pamoką, įvairinti ugdymo procesą, sudaryti sąlygas nuotoliniam mokymui ir mokymuisi.

Ją ypač mėgsta mokiniai, turintys laisvo laiko tarp pamokų, laukiantys būrelio, renginio, mėgstantys tylą per pertraukas. Čia ruošiasi kitos dienos pamokoms, atlieka mokytojų skirtas užduotis, grupelėmis susirenka regti projektus ir pan. Lankytojams skirti 4 kompiuteriai, 18 skaitytojo darbo vietų, informaciniai leidiniai – žodynai, žinynai, enciklopedijos, mokslinės literatūros knygos, žurnalai. Skaitykloje vyksta įvairūs susitikimai, užsiėmimai, valandėlės, susirinkimai, skaitymo ir bibliografinės pamokėlės, kiti renginiai.

Mokyklos vadovėlių fondą sudaro apie 4 tūkst. naujausių vadovėlių, kurių  paklausos tyrimas, užsakymas, apskaita ir išdavimas – viena iš svarbių bibliotekos funkcijų. Mokykla vadovėlius perka iš valstybės lėšų, todėl mokslo metų pradžioje dalyko mokytojų išdalintus vadovėlius mokiniai privalo saugoti ir grąžinti mokyklai mokslo metų pabaigoje.