Nuo kovo 1 d. 8:00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių m. mokyklas 2023 - 2024 mokslo metams.

Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų pirmokų ir priešmokyklinės grupės, taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

Jeigu turite klausimų, susisiekite su mokyklos raštine.
Raštinės tel. nr. - 841524658. Mob. tel. nr. - +37065302493

Priėmimas pagal aptarnaujamą teritoriją vyks nuo kovo 1 d. iki balandžio 15 d. Priėmimas į specializuotas klases vyks nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Priėmimas į laisvas vietas vyks nuo gegužės 20 d. iki birželio 10 d.

Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą.

Aprašai ir aptarnaujamų mokyklų žemėlapis

Aida Plaušinatienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Eglė Stočkuvienė – specialioji pedagogė, logopedė;

Brigita Žagarnauskaitė – socialinė pedagogė;

Rasa Blikertienė – pradinių klasių mokytoja;

Leonida Klimavičienė – matematikos mokytoja.

  1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.
  2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priėmimo sąlygos ir terminai pateikti puslapio viršuje

_______________________________________________________________________________________________


Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą tiesiogiai.

Prašymai į ne naujai formuojamas klases teikiami mokyklos direktorei tiesiogiai  

Laisvos vietos 2022-2023 m.m.

Klasių grupėsLaisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupėYra
1-ose klasėseYra
2-ose klasėseNėra
3-ose klasėseNėra
4-oje klasėjeYra
5-oje klasėjeNėra
6-ose klasėseNėra
7-ose klasėseNėra
8-oje klasėjeYra