1. Mokytis į 1 klasę priimami vaikai, kuriems kalendoriniais metais sueina 7 metai.
  2. Mokytis į 1 klasę vaikai priimami vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Priėmimo sąlygos ir terminai:

Nuo kovo 1 d. 8.00 val. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2022–2023 mokslo metams. Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą:

Priėmimas į aptarnaujamos teritorijos mokyklas:

https://drive.google.com/file/d/1R890cTK-XFdGhTvg8hWbjkMAaVnMwsEU/view?usp=sharing

Priėmimas į neteritorines mokyklas:

https://drive.google.com/file/d/1AV6OMmESoKYarj-LqueG-AjAiTZUR1Ce/view?usp=sharing

E. sistema bus aktyvuota kovo 1 d. 8.00 val. Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

_______________________________________________________________________________________________


Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą ar III

gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos

formos prašymą ne per E-sistemą.

Priėmimas į 2 – 4 ir į 6 – 8 klases vyksta esant laisvų vietų.

Laisvos vietos 2021-2022 m.m.

Klasių grupėsLaisvos vietos
Priešmokyklinio ugdymo grupėNėra
1-ose klasėseYra
2-ose klasėseNėra
3-ose klasėseYra
4-oje klasėjeNėra
5-oje klasėjeYra
6-ose klasėseNėra
7-ose klasėseYra
8-oje klasėjeNėra