Nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti gavimo tvarka

Pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų ), pageidaujantis, kad būtų skirtas nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti, turi pateikti šiuos dokumentus:

Reikalingi dokumentai kreipiantis pirmą kartą:

  • prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti (pildoma mokykloje).
  • Pažyma apie šeimos narių gautas pajamas (už 3 praėjusius mėnesius), išskyrus gautas socialines išmokas.
  • Mokinių kuriems prašoma parama, gimimo liudijimo kopija (atšviesime mokykloje).
  • Santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijas (atšviesime mokykloje).
  • Pažymą apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo).
  • Banko sąskaitos numerį (to asmens, kuris pildo prašymą-paraišką), į ją bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (57 EUR).

Reikalingi dokumentai kreipiantis ne pirmą kartą:

  • pažyma apie šeimos narių gautas pajamas (už 3 praėjusius mėnesius), išskyrus gautas socialines išmokas.
  • Pažymą apie gautas lėšas (alimentus) vaikui išlaikyti (iš antstolių, Vaikų išlaikymo fondo).
  • Gimimo liudijimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimo nebereikia (nebent nuo praėjusių metų situacija pasikeitė).
  • Banko sąskaitos numerį (to asmens, kuris pildo prašymą-paraišką), į ją bus pervedami pinigai mokinio reikmenims įsigyti (57 EUR).

Jei šeima kreipimosi metu gauna piniginę socialinę paramą, pildomas laisvos formos prašymas dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (kitų dokumentų pateikti nereikia).

Dėl nemokamo maitinimo gavimo galima kreiptis nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos. Pageidaujantis, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo mokslo metų pradžios, dokumentus turi pateikti iki rugpjūčio 20 d. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5d.