Evelina Chadzevičienė

ŠVSB Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos mokykloje:

  • sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams;
  • informacinės medžiagos aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais rengimas ir platinimas;
  • mokyklos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas;
  • renginių (diskusijų, viktorinų ir pan.) aktualiomis sveikatos temomis organizavimas mokyklos bendruomenei;
  • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą;
  • mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus;
  • pirminė ligų profilaktika, lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas ir profilaktika;
  • užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė;
  • pirmosios pagalbos suteikimas traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.