Direktorė

Darbo laikas pirmadienis – ketvirtadieniais nuo 7.45 val. iki 16.30 val.

Penktadieniais nuo 7.45 val. iki 15.15 val.

Pietų pertrauka 11.00-11.30

Gyvenimo aprašymas

Gintautas Briedis

Gintautas Briedis

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas

Išsilavinimas: 1988 m. baigiau Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija).

1992 m. baigiau Šiaulių Pedagoginį institutą pradinio mokymo pedagogikos ir kūno kultūros specialybės kursą ir įgijau pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojo specialybę.

Kvalifikacija: kūno kultūros vyresnysis mokytojas, III vadybinė kategorija.

Darbo patirtis:

 • 1990 – 1992. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) šachmatų treneris.
 • 1992 – 2010. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) kūno kultūros mokytojas.
 • Nuo 2010 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kūno kultūros mokytojas.

Kuruojamos sritys:

 • pagrindinis ugdymas (5-8 klasės); mokomieji dalykai (išskyrus užsienio kalbas).
 • Dokumentacija (mokinių dokumentacija, E-dienynas).
 • Tvarkaraščiai, jų pakeitimai.
 • Tarifikacija, statistinės ataskaitos, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • 5-8 kl. ugdymo planas; standartizuoti testai, mokinių mokymo namie organizavimas.
 • Mokytojų duomenų bazė ir kita.
Aida Plaušinaitienė

Aida Plaušinaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:

 • 2008 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis. Edukologija (specializacija Vaiko teisių apsaugos vadyba).
 • 2005 m. Šiaulių universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija.
 • 1993 m. Kauno Technologijos universitetas, pramoninės ir civilinės statybos diplomuoto inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis

Darbo patirtis:

 • nuo 2017 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • 2015 m. – 2016 m. Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2005 m. iki dabar. Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas, Edukologijos ir psichologijos katedros lektorė.
 • 2004 m. – 2017 m. Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas, Edukologijos ir psichologijos katedros administratorė

Kuruojamos sritys:

 • priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.
 • Socialinio, specialiojo pedagogo, logopedo darbo kuravimas.
 • Veiklos priežiūra pagal kuruojamus dalykus 2-8 klasėse: anglų, rusų, vokiečių kalbų.
 • Vaiko gerovės komisija.
 • Priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-8 klasų formavimas, atvykstančių ir išvykstančių mokinių apskaita ir kontrolė.
 • Dokumentacija (pradinio ugdymo planai, veiklos tvarkaraščiai, mokinių registras ir kita).
 • Pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, diagnostiniai testai.

Jurgita Borusienė

Švietimo pagalbos skyriaus vedėja

Išsilavinimas:

 • Baigimo metai 1998
 • Mokymo įstaiga: Šiaulių universitetas
 • Studijų lygis: aukštasis universitetinis 
 • Studijų sritis: socialinių mokslų studijų sritis
 • Studijų kryptis: edukologijos kryptis
 • Kvalifikacinis laipsnis: Bakalauras
 • Baigimo metai 2023
 • Mokymo įstaiga: „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas”, UAB
 • Studijų lygis: aukštasis universitetinis 
 • Studijų sritis: socialinių mokslų studijų sritis
 • Studijų kryptis: Vadybos kryptis
 • Kvalifikacinis laipsnis: Magistras 

 Darbo patirtis:

 • 2008- 2017 m. Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus klasių kuratorė 
 • 2019 m.2008-09-01 -2017-09-01 Socialinių kompetencijų ugdymo ir karjeros ugdymo specialistė
 •  2020 m. Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

Valentina Žiulpienė

Dokumentų koordinavimo specialistė