Juozas Varkulevičius

Juozas Varkulevičius

Direktorius

Išsilavinimas: Šiaulių pedagoginis institutas
Kvalifikacija: III vadybinė kategorija

Direktoriaus atostogos, komandiruotės, nedarbingumas

Darbo patirtis:

 • Šiaulių rajonas Verbūnų pagrindinė mokykla (1982 – 1996) – direktorius.
 • Nuo 2002 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla – direktorius.

Kuruojamos sritys:

 • progimnazijos veiklos, ugdymo rezultatų stebėjimas, analizė.
 • Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais), socialiniais partneriais.
 • Mokyklos intelektualiniai, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
Gintautas Briedis

Gintautas Briedis

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Išsilavinimas: 1988 m. baigiau Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinę mokyklą (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija).

1992 m. baigiau Šiaulių Pedagoginį institutą pradinio mokymo pedagogikos ir kūno kultūros specialybės kursą ir įgijau pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojo specialybę.

Kvalifikacija: kūno kultūros vyresnysis mokytojas, III vadybinė kategorija.

Darbo patirtis:

 • 1990 – 1992. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) šachmatų treneris.
 • 1992 – 2010. Šiaulių Vinco Kudirkos vidurinėje mokykloje (dabar Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla) kūno kultūros mokytojas.
 • Nuo 2010 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kūno kultūros mokytojas.

Kuruojamos sritys:

 • pagrindinis ugdymas (5-8 klasės); mokomieji dalykai (išskyrus užsienio kalbas).
 • Dokumentacija (mokinių dokumentacija, E-dienynas).
 • Tvarkaraščiai, jų pakeitimai.
 • Tarifikacija, statistinės ataskaitos, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.
 • 5-8 kl. ugdymo planas; standartizuoti testai, mokinių mokymo namie organizavimas.
 • Mokytojų duomenų bazė ir kita.
Aida Plaušinaitienė

Aida Plaušinaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas:

 • 2008 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis. Edukologija (specializacija Vaiko teisių apsaugos vadyba).
 • 2005 m. Šiaulių universitetas, mokytojo profesinė kvalifikacija.
 • 1993 m. Kauno Technologijos universitetas, pramoninės ir civilinės statybos diplomuoto inžinieriaus kvalifikacinis laipsnis

Darbo patirtis:

 • nuo 2017 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • 2015 m. – 2016 m. Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 • Nuo 2005 m. iki dabar. Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas, Edukologijos ir psichologijos katedros lektorė.
 • 2004 m. – 2017 m. Šiaulių universitetas, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas, Edukologijos ir psichologijos katedros administratorė

Kuruojamos sritys:

 • priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.
 • Socialinio, specialiojo pedagogo, logopedo darbo kuravimas.
 • Veiklos priežiūra pagal kuruojamus dalykus 2-8 klasėse: anglų, rusų, vokiečių kalbų.
 • Vaiko gerovės komisija.
 • Priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-8 klasų formavimas, atvykstančių ir išvykstančių mokinių apskaita ir kontrolė.
 • Dokumentacija (pradinio ugdymo planai, veiklos tvarkaraščiai, mokinių registras ir kita).
 • Pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, diagnostiniai testai.
Rūta Čekanauskienė

Rūta Čekanauskienė

Neformaliojo švietimo organizatorė

Išsilavinimas:

 • 2017 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis. Edukologija (specializacija Vaiko teisių apsaugos vadyba).
 • 2002-2006m. Šiaulių universitete, Specialiosios pedagogikos fakultete įgytas Socialinės pedagogikos ir psichologijos specialybės bakalauro laipsnis.

Darbo patirtis:

 • nuo 2007 m. Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla – socialinė pedagogė.
 • 2013-2016 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, neformaliojo ugdymo pedagogė.
 • Nuo 2017 m. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija – neformaliojo švietimo organizatorė.

Kuruojamos sritys:

 • neformalus švietimas.
 • Klasės vadovų veikla.
 • Tėvų švietimas.
 • Projektinė veikla.

Valentina Ziulpienė

Buhalterė