Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Vinco Kudirkos progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. 

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur, iš jų Šiaulių Vinco Kudirkos  progimnazijos 1–4 kl. – 2666,84 Eur., 5-8 kl. – 3123 Eur.

Gyvūnų padedamas ugdymas

Programa: Erasmus+Small Scale Partnerships

Projekto Nr.  2022-2-LT01-KA210-SCH-000101324

Pavadinimas: Gyvūnų padedamas ugdymas

Tikslas: supažindinti pradinių klasių mokytojus su gyvūnų padedamu mokymusi (Animal Assisted Education) ir skatinti įtraukti gyvūnus į mokymosi procesą, suteikiant žinių ir priemonių, palengvinančių įvairių sunkumų patiriančių mokinių įtraukimo procesą. Tyrimai rodo, kad mokymasis pagarbiai bendraujant ir bendradarbiaujant su gyvūnais pagerina fizinę žmonių sveikatą, gebėjimą bendrauti su kitais ir padeda paskatinti vaiko susidomėjimą bet kokia mokomąja veikla.

Partneriai: VšĮ Eko mintis (Lietuva; koordinatorius); Hartwig Kraft von Wedel “Landwirtschaftsbetrieb Sachsen Alpakas” (Vokietija); Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija (Lietuva).

Įgyvendinimas: 2023 01 01- 2023 12 31

Veiklos: Projekto koordinavimas; Dalyvavimas praktiniame seminare Vokietijoje; Metodinės medžiagos ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo programos parengimas; Partnerių susitikimas Lietuvoje ir sukurtų produktų testavimas; virtualaus seminaro mokytojams organizavimas.

Rezultatai: Metodinė medžiaga “Gyvūnų padedama edukacija”; „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa“ .

Visa informacija https://www.ekomintis.lt/aae 

Dokumentai;