Vaiko gerovės komisijos sudėtis

VGK pirmininkė – Aida Plaušinaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininkės pavaduotoja – Kristina Bielskytė, socialinė pedagogė.

Komisijos nariai

Rūta Čekanauskienė, direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui.
Jolanta Grublienė, specialioji pedagogė.
Jurgita Pintulienė, logopedė.
Jūratė Vaišienė, anglų kalbos mokytoja.
Eugenija Gėčiauskienė, rusų kalbos mokytoja;

Komisijos sekretorė – Vaidutė Linkevičienė, pradinių klasių mokytoja.