Direktorės Vidos Šarauskienės atostogos ir komandiruotės

Komandiruotė:2022 m. birželio 27 d.-28 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Direktorės pavaduotojas ugdymui Gintautas Briedis tel. nr. +37061433281
Komandiruotė:2022 m. lapkričio 3 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Ūkio dalies vedėjas Arvydas Čepulis tel. nr. 868922467
Atostogos:2023 m. Vasario 20 d.- 22 d.
Atostogų metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099
Komandiruotė:2023 m. Gegužės 4 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099
Atostogos:2023 m. Birželio 06 d.- 14 d.
Atostogų metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099
Atostogos:2023 m. Birželio 19 d.
Atostogų metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099
Atostogos:2023 m. liepos 7 d.- liepos 28 d.
Atostogų metu pavaduoja:Švietimo pagalbos skyriaus vedėja Jurgita Borusienė
Atostogos:2023 m. rugpjūčio 14 d.
Atostogų metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099
Atostogos:2023 m. rugsėjo 18 d. – rugsėjo 22 d.
Atostogų metu pavaduoja:Direktorės pavaduotoja ugdymui Aida Plaušinaitienė tel. nr. +37069814099