Direktorės Vidos Šarauskienės atostogos ir komandiruotės

Komandiruotė:2022 m. birželio 27-28 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Briedis tel. nr. 861433281
Komandiruotė2022 m. lapkričio 3 d.
Komandiruotės metu pavaduoja:Ūkio dalies vedėjas Arvydas Čepulis tel. nr. 868922467