434173850_1927591404340619_514273066488366547_n

KOVAS SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO – PATYČIOMS STOP

Visą 2024 metų kovo mėnesį progimnazijos bendruomenė organizavo ir vykdė veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį kvietėme sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. Socialinės pedagogės Brigita ir Ieva, psichologės Vaida ir Ernesta lankėsi klasių valandėlėse ir diskutavo su mokiniais apie patyčias ir pasirinkimo svarbą, pasirinkdami nesityčioti ir padėti tiems, kurie susiduria su patyčiomis – kuriame saugesnę aplinką sau ir šalia esantiems.

5a klasė vykdė akciją ,,Duok 5 arba žaibą”.

5b klasė vykdė akciją ,,Padovanok darbelį mokytojui”.

5c klasė pakvietė visus mokyklos bendruomenės narius laikytis aprangos kodo.

6a klasė prisiminė gražiausius klasės įvykius, surinko nuotraukas ir sukūrė draugystės nuotraukų koliažą.

6b klasė paruošė ,,Gražių žodžių medį”, kuris eksponuojamas mokyklos fojė.

7a klasė parengė „Anoniminių laiškų dėžutę“, kur visi mokyklos bendruomenės nariai gali įdėti atsiprašymo ar padėkos laiškus.

7b klasė kovo 22 dieną suorganizavo ,,Draugystės bėgimą”, kuris vyko mokyklos stadione. Visi norintys galėjo apibėgti draugystės ratą. Mokiniams buvo labai smagu lenktyniauti prie bėgimo prisijungė ir kai kurios mokytojos.

 8a klasė sukūrė knygą kurioje nurodyta kur galima kreiptis pagalbos susidūrus su patyčiomis.

 8b klasė parengė 10 žingsnių plakatą ką daryti pastebėjus patyčias.

Šis mėnuo mums visiems dar kartą priminė, kad mūsų visuomenėje patyčių reiškinys yra vis dar aktualus ir opus klausimas, kurį turime spręsti visi kartu bendromis jėgomis. Ačiū socialinėms pedagogėms, psichologėms, klasių vadovams ir visiems prisidėjusiems prie sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo.