375022514_1489984361574171_1761466755340744750_n

PILIGRIMINIS ŽYGIS „Plačiai atverkite Kristui duris!“

2023-09-09 Prieš 30 metų Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II. Minint šį jubiliejų rugsėjo 9 d. buvo organizuotas tarptautinis XXI piligriminis žygis į Šiluvą “Plačiai atverkite Kristui duris!” Mūsų 7 klasės mokiniai nepabijojo ilgos kelionės pėsčiomis, kaitinančios saulės šilumos ir nutrintų kojų skausmo. Su giesme ir malda pasiryžo įveikti apie 26 km. Mums pavyko nueiti į Šiluvą ir padėkoti Švč. Mergelei Marijai už visas malones savo gyvenime. Didelė padėka mokinių tėveliams, kurie saugiai mokinius nuvežė iš išvykimo vietos Kiaunorių ir parvežė žygeivius iš Šiluvos. Kitais metais kviečiame prisijungti daugiau mokinių. Nijolė Valinskienė