20240610_133706-1024x765-1

Integruotas vokiečių kalbos ir geografijos modulis

Visą antrąjį pusmetį 5abc klasių norintys mokiniai lankė vokiečių kalbos ir geografijos modulio pamokas. Šie dalykai mokiniams nauji. Vaikai įgijo geografinių ir vokiečių kalbos žinių. Visa veikla paremta eksperimentais ir praktiniais darbais: vaikai apžiūrinėjo ir tyrinėjo medžių šakas, susipažino su medžiais iš kitų šalių, bandymo metu suprato ir išmoko saulės ir žemės sąveiką, išmoko metų laikus, žodžius diena ir naktis vokiškai, susipažino ir išmoko žemynus, žemynuose gyvenančius gyvūnus, surikiavo žemynus pagal dydį naudodami vokiškus skaičius, žaidė žaidimus ,,Atspėk‘‘, Kahoot, atliko eksperimentą ,,Skęsta ir plaukia‘‘.

Mokiniai buvo apdovanoti modulio pažymėjimais.

Linkime mokiniams kitais mokslo metais sėkmingai mokytis geografijos ir pasirinktą norimą II-ąją užsienio kalbą.

Geografijos mokytoja Jurgita Lukošienė

Vokiečių kalbos mokytoja Lina Juškevičienė